22/09/2023

Galaxy รวบรวมเนื้อหาสาระน่ารู้

รวมบทความทั่วไป การตกแต่งบ้าน สุขภาพการออกกำลังกาย การตกแต่งบ้าน

พวงหรีด

ข้อควรรู้ ขนาดก็สำคัญ ก่อนที่คุณจะเสริมหน้าอก

ในการเลือกถุงซิลิโคนที่ใช้ในการผ่าตัดเสริมเต้านม จะวัดขนาดเป็นซีซี (cc) โดยการเลือกขนาดที่ใช้จะต้องคำนึงถึงระดับการใส่ถุงซิลิโนลงไปในเต้านมด้วย อาทิ การเสริมในระดับใต้กล้ามเนื้อ จะต้องเพิ่มขนาดซิลิโคนขึ้นอีกประมาณ 15% เพราะถุงซิลิโคนจะถูกกดลงไปอยู่ใต้กล้ามเนื้ออีกชั้น ดังนั้นการวัดขนาดเต้านมจะต้องอาศัยความชำนาญ ประสบการณ์

ความสำคัญของ ลักษณะร่างกาย ก็สำคัญ

และเทคนิคของแพทย์แต่ละท่านเป็นพิเศษ โดยขนาดถุงซิลิโคน (ถุงเต้านมเทียม) ที่ต้องการจะนำไปใช้เสริมหน้าอกนั้น อาจสามารถใช้วิธีการวัดขนาดคร่าวๆ โดยใช้ไรซ์เทสต์* ก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะวัดขนาดถุงเต้านมเทียมที่ต้องการ ตามขนาดของยกทรง เช่น ขนาด 32 – 40 นิ้ว หรือ 65 – 80 เซนติเมตร โดยกำหนดขนาดเป็นคับ A คับ B และคับ C เป็นต้น

หลังจากได้ขนาดของถุงซิลิโคนที่ต้องการแล้ว ก็ต้องมาดูว่าเสริมหน้าอก ขนาด แบบ และรูปทรงที่เลือกนั้น เหมาะสมกับขนาดของหน้าอกจริงหรือไม่ มีขนาดใหญ่เกินไปจนขาดความสมดุลกับสรีระหรือเปล่า โดยการวัดขนาดซิลิโคนที่เลือกกับเต้านมจริงนั้น จะต้องเปรียบเทียบทั้งความกว้าง ความยาว และความสูงของถุงเต้านมเทียม กับขนาดของหน้าอกที่ต้องการจะเสริม

สำหรับผู้ที่เลือกวิธีการผ่าตัดเสริมเต้านมโดยการเสริมถุงซิลิโคนที่ใต้กล้ามเนื้อ ขนาดของถุงเต้านมที่จะใช้เสริมต้องขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยเช่นกัน ซึ่งตามปกติแล้วความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคาดเดาได้ยาก แต่โดยทั่วไปกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะรองรับถุงเต้านมขนาดใหญ่มากไม่ได้ แต่ถ้ากล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นสูงเสริมหน้าอก จะสามารถรองรับเต้านมขนาดใหญ่ได้มากกว่า ซึ่งการที่แพทย์จะบอกได้ว่า กล้ามเนื้อมีความ

ยืดหยุ่นมากแค่ไหน ก็ต่อเมื่อได้ลงมือทำการผ่าตัดแล้วเท่านั้น  ดังนั้นในบางครั้งการใส่ถุงซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อ อาจต้องกำหนดขนาดสำรองไว้ด้วยว่า ถ้าใส่ขนาดที่ต้องการไม่ได้ ก็ควรจะเปลี่ยนไปใส่ขนาดอื่นที่เล็กลงแทน เพื่อให้ถุงซิลิโคนสามารถเข้ากันได้กับกล้ามเนื้อหน้าอก ของผู้ที่ต้องการจะผ่าตัดเสริมหน้าอก เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว หน้าอกข้างซ้ายและข้างขวา จะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไม่มากก็น้อยถ้าความแตกต่างมีไม่มากนัก ก็อาจเลือกถุงเต้านมขนาดเดียวกันได้เสริมหน้าอก แต่ถ้าหน้าอกแต่ละข้างมีขนาดแตกต่างกันมาก อย่างเห็นได้

ชัด อาจต้องเลือกขนาดถุงซิลิโคนที่ต่างกัน โดยหน้าอกข้างที่เล็กกว่าจะใส่ถุงเต้านมเทียมที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันประมาณ 20 – 50 ซีซี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกจะต้องทราบก่อนว่า ในการเสริมหน้าอก การใส่ถุงเต้านมเทียมที่มีขนาดต่างกันเป็นเพียงการปรับขนาดเต้านมทั้งสองข้างให้ใกล้เคียงกัน แต่ขนาดเต้า

นมหลังผ่าตัด ก็ยังต้องแตกต่างกันเล็กน้อยอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่า ถึงแม้จะใส่ถุงเต้านมเทียมที่มีขนาดต่างกันเพื่อปรับขนาดเต้านมทั้งสองข้างให้มีความใกล้เคียงกันแล้ว แต่เต้านมทั้งสองข้างก็จะไม่สามารถมีขนาดเท่ากันได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นเต็มอยู่นั่นเอง

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว