05/06/2023

Galaxy รวบรวมเนื้อหาสาระน่ารู้

รวมบทความทั่วไป การตกแต่งบ้าน สุขภาพการออกกำลังกาย การตกแต่งบ้าน

พวงหรีด

โปรแกรมบัญชี erp สําเร็จรูป ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

โปรแกรมบัญชี erp  สําเร็จรูป เป็รอีกหนึ่งตัวช่วยหลักในการทำงานของระบบองค์กร ที่ต้องการซอฟต์แวร์ในการวางแผนงานต่างๆ หย่นระยะเวลาในการทำงาน ให้เราสามารถทำงานส่วนอื่นๆได้ดียิ่งขึ้น ตัวซอฟต์แวร์เองก็สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานที่หลากหลาย  ทำให้การทำงานในองค์กรทั้งเล็กและใหญ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมบัญชี erp  สําเร็จรูป ช่วยในเรื่องของ

จัดการห่วงโซ่อุปทานหลัก การผลิต การบริการ การเงิน จะช่วยในเรื่องของการวางแผนงานโดยคำนวณจากทรัพยากรที่มีเป็นหลัก ทำงานได้แบบอัตโนมัติ สามารถช่วยให้ระบบการจัดซื้อแม่นยำมากขึ้น รายงานผลเป็นส่วนๆ แบบมีระเบียบเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญสามารถเข้าถึงแบบแผนงานได้ง่ายผ่านมือถือ สะดวกกับคนที่ต้องคอยเช็คความคืบหน้าของงาน ต่อให้ไม่ได้อยู่ที่ทำงานก็ตาม โปรแกรมบัญชี erp  สําเร็จรูปจะถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

โปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจขายสินค้าและบริการ

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 โปรแกรม ได้แก่

1. โปรแกรม บัญชีแยกประเภททั่วไป (GL)

2. โปรแกรม จัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

3. โปรแกรม ขายและบัญชีลูกหนี้ (AR)

4. โปรแกรม สินค้าคงคลัง (IC)

ซึ่งการจัดแผนการต่างๆสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โกดังงานสามารถดำเนินการต่อแบบไม่สะดุด ต่อให้เราจะออกมาเที่ยว ทำงานต่างจังหวัดก็สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทางเครื่องมือโปรแกรมบัญชีerp  ช่วยให้สามารถสั่งงานลูกน้องเพิ่มเติมได้ง่าย หมดกังวลเรื่องงานภายใน

การใช้งานโปรแกรม ERP สำเร็จรูปช่วยแผนการด้านไหนได้บ้าง

การทำงานของโปรแกรมสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละตัวจะมีการสอนใช้งานเบื้องต้นก่อน เพื่อเข้าใจวิธีการทำงานเบื้องต้น ทำให้เราสามารถใช้งานได้ดี และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 1. แนะนำผู้บรรยาย
 2. แนะนำระบบโปรแกรม4ระบบ
 3. ภาพรวมระบบจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้
 4. ข้อมูลหลัก,ผู้ขาย
 5. หมายเลขเอกสาร
 6. หน่วยงานที่ขอซื้อสินค้า
 7. บัญชีธนาคาร
 8. งานประจำวัน
 9. ใบขอซื้อ
 10. ใบสั่งซื้อ
 11. รับสินค้าจากการซื้อ
 12. รับใบวางบิล
 13. นัดจ่ายชำระเงิน
 14. ชำระเงินค่าสินค้า
 15. รับใบเพิ่มหนี้ลดหนี้
 16. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 17. รายงานต่างๆ
 18. ภาพรวมโปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้
 19. ข้อมูลหลัก
 20. ใบเสนอราคา
 21. ขายและพิมพ์บิล
 22. ออกใบวางบิล
 23. นัดรับชำระเงิน
 24. รับเงินค่าสินค้า
 25. ใบเพิ่มหนี้ลดหนี้
 26. พิมพ์รายงาน
 27. หนี้ค้างชำระ
 28. โปรแกรมสินค้าคงคลัง , สินค้า
 29. รายงาน
 30. โปรแกรมบัญชีแยกประเภท,ผังบัญชี
 31. สมุดรายวัน
 32. ใบสำคัญ
 33. งบการเงิน

ทั้งหมดที่เราพูดไป ตัวโปรแกรมนั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อและทำงานได้เลย แต่ต้องมีการปรับตกแต่งโปรแกรมให้ออกมาตามความเหมาะสมของการใช้งาน เนื่องจากแต่ละองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ต้องปรับตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลประโยชย?ต่อหน้างานมากที่สุด

ที่มา : แนะนำการใช้งานโปรแกรม ERP ใช้งานง่ายนิดเดียว!! || BusinessController

แนะนำเพิ่มเติม : การนำ โปรแกรมสำเร็จรูป (ERP ก่อสร้าง)ไปใช้ในองค์กร

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว