22/09/2023

Galaxy รวบรวมเนื้อหาสาระน่ารู้

รวมบทความทั่วไป การตกแต่งบ้าน สุขภาพการออกกำลังกาย การตกแต่งบ้าน

พวงหรีด

Goldenlife Nursing Home เนอร์สซิ่งโฮม คืออะไร

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : http://www.goldenlifehome.com

ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการ ดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแล และแนะนำโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : http://www.goldenlifehome.com

โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม รับดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : http://www.goldenlifehome.com

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : http://www.goldenlifehome.com

โกล้เด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮมดูแลผู้สูงอายุ ได้รับรางวัลมาตราฐานสถานบริการดูแลผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2560 จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทำให้เรามุ่งมั่น พัฒนาองค์กร และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณตาคุณยาย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้นำในเรื่อง การบริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม ดูแลเอาใจใส่ดุจญาติมิตร“

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : http://www.goldenlifehome.com

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สถานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยโกลเด้นไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม ได้รับรางวัล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคุณภาพยอดเยี่ยมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย  สถานพักฟื้นผู้ป่วย ให้อาหารทางสายยาง รับดูแลผู้สูงอายุ

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว