05/06/2023

Galaxy รวบรวมเนื้อหาสาระน่ารู้

รวมบทความทั่วไป การตกแต่งบ้าน สุขภาพการออกกำลังกาย การตกแต่งบ้าน

พวงหรีด

เมื่อสังคมผู้สูงอายุล้นเมือง เรามีวิธีปฏบัติยังไง

สถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทย

ผู้สูงอายุ 60 ปี หลายแวดวงวิชาชีพเริ่มทยอยเกษียณในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และกำลังจะเป็นสังคมสูงอายุที่สมบูรณ์แบบในอีกทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่ประชากรในวัยแรงงานซึ่งเป็นฐานสำคัญของการผลิตและการเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงมาโดย

ตลอดจนอาจเป็นปัญหาได้ในอนาคตโดยคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged Society)ในปี 2567 หรืออีกประมาณ 13 ปีข้างหน้า และเป็น สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ปี พ.ศ.2573 ที่ประชากรผู้สูงอายุจะมีถึง 17 ล้านคนจากประชากรรวม 70.6 ล้านคน

ขอบคุณเครดิตวีดีโอ ยังแฮปปี้ YoungHappy

สังคมไทยจะก้าวไปทางไหนและจะมีทิศทางไปอย่างไรในอนาคตกำลังเกิดวิกฤติประชากรเช่นนี้?ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีหลากหลายเพื่อรองรับปัญหาและความท้าทาย ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้าไปที่ การจัดหางาน “การขยายระยะเวลา” ในการทำงานของแรงงานสูงอายุโดยเฉพาะการสนับสนุนให้แรงงาน

สูงอายุสามารถทำงานในระบบได้ยาวนานขึ้นโดยการกำหนดมาตรการหรือปรับปรุงกฎหมายให้มี การขยายอายุเกษียณแนวคิดในการขยายอายุเกษียณหรือการขยายอายุการทำงานเป็นนโยบายที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้จากการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์จากต่างประเทศใน 5 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว (Completed-aged society)

แต่ที่ผ่านมาบทเรียนและประสบการณ์ของต่างประเทศ สถาบันที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ที่พยายามกำหนดมาตรการเพื่อรองรับปัญหาจากการเป็นสังคมสูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนโดยเฉพาะประเด็นการขยายอายุเกษียณเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมมีความเข้าใจมีมุมมองและมีทัศนคติค่านิยมหรือ

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว