ความหลากหลายของลูกโป่ง

“ลูกโป่ง” นั้นถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญไปแล้วสำหรับการจัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆ หรือนำไปใช้การตกแต่งเวที ไม่ว่าจะเป็นเวทีที่เห็นได้ทั่วไปอย่างเวทีคอนเสิร์ต หรือเวทีประชาสัมพันธ์ หรือใช้ตกแต่งในงานต่างๆ หรือที่เรามักจะเห็นได้บ่อยๆก็คงจะเป็นบริเวณที่มีการจัดซุ้มต่างๆ...

Continue reading