ที่พักสวยนครนายก

ปัจจุบัน “จังหวัดนครนายก” นั้นได้ถูกให้ความสนใจและมีความนิยมมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยว ด้วยภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และอุดมไปด้วยรสชาติของธรรมชาติอย่างแท้จริง จังหวัดนครนายกที่เดิมชื่อว่าบ้านนา เมืองร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาถูกยกเลิกภาษีที่นา จึงทำให้เริ่มที่จะมีผู้คนอพยพกลับเข้ามาอาศัย...

Continue reading