เพราะอะไรสินเชื่อถึงไม่ผ่านอนุมัติ

ถึงจะมีสถาบันทางการเงินหลากหลายที่ให้บริการกู้ สินเชื่อธุรกิจ กับผู้ประกอบการทางธุรกิจนั้น แต่ก็มีผู้ประกอบการมากมายที่ “ไม่ได้รับการอนุมัติ” จากสถาบันทางการเงินนั้นๆที่ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจไป ซึ่งการไม่ปล่อยการอนุมัติสินเชื่อนั้นผู้ประกอบธุรกิจหลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยก็เป็นได้ว่าเพราะอะไร...

Continue reading