ความหมายของธงอาเซียน

ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสมาคมอาเซียนของประเทศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรื่องราวของการร่วมมือกันระดับประเทศ ในเรื่องของการรวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศของระดับภูมิภาค โดยภายในสมาคมอาเซียนนั้นจะมีสมาชิกคือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการรวมตัวกันภายใต้ชื่อ...

Continue reading

ประวัติความเป็นมาของธาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

“ประเทศไทย” ของเราถือว่าเป็นประเทศที่มีทั้งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมมากมาย มักจะออกมารูปแบบของการแสดง การแต่งตัว ประเพณี และภาษา แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยเราได้นั่นคือ ธงชาติไทย ซึ่งวันนี้เราจะอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของธาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้กับทุกคนได้ทรายที่มาที่ไปของธงไทยผืนนี้ “ธง”...

Continue reading