ทนายความที่ดีควรประกอบไปลักษณะนิสัยอย่างไร

“ทนายความ” คืออาชีพที่มอบความยุติธรรมให้กับผู้ที่เรียกหา ไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไร ทนายความจะช่วยให้คุณมีเหตุมีผลและสามารถทำให้คดีต่างๆจบลงได้ด้วยความเข้าใจ ผู้ที่จะเป็นทนายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอุปนิสัยหลายอย่างเพื่อช่วยหล่อหลอมให้เขากลายเป็นทนายที่ดีคุณภาพและความสามารถ ทนายความที่ดีควรประกอบไปด้วยลักษณะนิสัย...

Continue reading