วิธีดูแลรักษาดอกไม้ปลอม

“ดอกไม้ปลอม” นั้นถือว่าเป็นที่นิยมสำหรับการจัดและประดับตกแต่งตามงานหรือเทศกาลต่างๆจนกลายเป็นความเคยชินไปซะแล้ว เนื่องจากดอกไม้ปลอมนั้นไม่มีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรือที่เรียกกันปกติว่าดอกไม้ปลอมนั้นมันไม่เหี่ยวไม่เฉา และสามารถเก็บไว้ใช้งานได้หลายงานอีกด้วย ซึ่งมักจะพบว่าการใช้ดอกไม้ปลอมนั้นส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น...

Continue reading