เลือกใช้ครีมหน้าใสให้ปลอดภัย

ปัจจุบันมี “ครีมหน้าใส“ ที่ถูกผลิตออกมาเพื่อวางขายอยู่มาก ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เราเรียกกันแบบติดปากว่าผลิตภัณฑ์ที่มี อย. และครีมหน้าใสนั้นก็มีแบบที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย...

Continue reading