ระบบการทำงาน และหลักการทำงานทำงานของกล้องวงจรปิด

ในเมื่อเราสามารถป้องกันได้ เหตุใดเราจึงไม่ทำ โดยเหตุผลง่ายๆนี้ ผู้คนจึงหันมาติดกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยป้องกัน สอดส่องดูแล สถานที่ที่คุณรัก  สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานก็ยังคงไม่เข้าใจระบบการทำงานของกล้องวงจรปิด วันนี้เราจึงจะมาพูดระบบกล้องวงจรปิดกัน ระบบกล้องวงจรปิด จะมีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นัก...

Continue reading

ข้อดีของกล้องแต่ละประเภท

ปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่เลือกที่จะติดตั้ง กล้องวงจรปิด กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงพยาลบาล โรงเรียน มหาวิยาลัย สถานที่ราชการทุกสถานที่ ธนาคาร หรือไม่แม้แต่จะเป็นบ้านหรือที่พักอาศัยธรรมดาที่นิยมติดกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพที่พร้อมจะเป็นภัยอันตรายได้ทุกเมื่อ...

Continue reading