สินค้าที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ สินค้าติดตลาด

ประวัติ! การกำเนิดของลูกโป่ง (Balloon)

  กำเนิดลูกโป่ง ลูกโป่ง คือวัตถุรูปร่างต่าง ๆ ที่ยืดหยุ่นได้ที่ทำให้พองโดยบรรจุแก๊ส เช่น ฮีเลียม ไฮโดรเจน ไนตรัสออกไซด์ ออกซิเจน หรืออากาศไว้ภายใน ลูกโป่งสมัยใหม่ทำจากยาง น้ำยาง …

Continue Reading...