บล็อก หน้า 3

แร่ธาตุ อีกหนึ่งที่สำคัญที่สุดของ มนุษย์เรา

0

แร่ธาตุ คือ?

ร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุหลายชนิด ธาตุในที่นี้ไม่ได้หมายถึงธาตุทั้งสี่ที่ประกอบด้วยธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ แต่หมายถึงธาตุทางเคมี ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่ทั้งหมด 115 ธาตุ เป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นประมาณ 20 ธาตุ ธาตุที่พบในร่างกายมนุษย์มีทั้งหมด 28 ธาตุ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรก เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกายรวมทั้งของเหลวในร่างกาย ได้แก่ ธาตุคาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซียมและฟอสฟอรัส กลุ่มที่สอง เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เรียกว่า แมคโครนิวเตรียน ได้แก่ ธาตุโพแทสเซียม กำมะถัน คลอรีน โซเดียม แมกเนเซียม กลุ่มที่สาม คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการเช่นกันแต่ในปริมาณที่น้อยมากๆ เรียกว่า ไมโครนิวเตรียน ได้แก่ ธาตุวาเนเดียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก โคบอลต์ นิกเกิ้ล ทองแดง สังกะสี ไอโอดีน ดีบุก โบรมีน ฟลูออรีน โมลิบดีนัม อาร์เซนิก ลิเทียม แคดเมียม และซีลีเนียม

แร่ธาตุ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญต่อร่างกายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อและเส้นประสาท และยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน อีกด้วย นอกจากนี้ แร่ธาตุยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ จะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมาข้างต้นแร่ธาตุจัดเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอ ร่างกายจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และแข็งแรง โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้ปริมาณที่ร่างกายต้องการเป็นเกณฑ์ ได้แก่

ขอบคุณรูปภาพ : goo.gl/oezZzM

แร่ธาตุหลัก (Major minerals หรือ Macronutrients) เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณมาก โดยสามารถพบในร่างกายได้มากกว่า ร้อยละ 0.01 ของน้ำหนักตัว และร่างกายมีความต้องการจากอาหารตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไป แร่ธาตุในกลุ่มนี้ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม กำมะถัน และคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งในร่างกายของเราจะพบแร่ธาตุแคลเซียมมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม

แร่ธาตุรอง (Trace minerals หรือ Micronutrients) เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อยโดยที่ร่างกายต้องการจากอาหาร น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไป แต่ถึงแม้ร่างกายจะต้องการแร่ธาตุประเภทนี้ในปริมาณน้อยแต่แร่ธาตุเหล่านี้ก็มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งแร่ธาตุในกลุ่มนี้ ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ซีลีเนียม แมงกานีส ทองแดง ไอโอดีน โครเมียม โคบอลท์ ฟลูออไรด์ โมลิบดินัม และ วานาเดียม

ธาตุกลุ่มแรกจัดเป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย เนื่องจากร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนมาก น้ำที่เป็นองค์ประกอบของเลือด น้ำเหลือง น้ำย่อย และปัสสาวะ โดยเซลล์ในร่างกายจะมีน้ำ ประมาณ 65-90 % ในน้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน 2 ส่วนและธาตุออกซิเจน 1 ส่วน แต่ธาตุออกซิเจนหนักเป็น 16 เท่าของธาตุไฮโดรเจน ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าธาตุออกซิเจนเป็นธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายเราคือ 65%ของน้ำหนักร่างกายและธาตุคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบหลักของสารอินทรีย์จำพวกโปรตีน ไขมัน ที่เป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย จะมีมากเป็นอันดับสองในร่างกายคือ 18% ส่วนธาตุไฮโดรเจน และไนโตรเจน มีปริมาณ 10 และ3% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบของกระดูกในร่างกายในปริมาณ 1.5% และ มีธาตุฟอสฟอรัส 1.0% โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าเกือบ 99% ของน้ำหนักร่างกายประกอบด้วยธาตุกลุ่มแรกซึ่งมี 6 ชนิด ที่เหลืออีก 1% เป็นธาตุในกลุ่มที่สองและสาม

เป็นที่น่าสนใจว่าธาตุที่อยู่ในกลุ่มสารอาหารที่ร่างกายต้องการนั้น ร่างกายต้องการเพื่อไปทำอะไรบ้าง เมื่อร่างกายมนุษย์เจริญเติบโตเต็มที่ อาหารที่มนุษย์รับประทานเข้าไป ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน จะให้พลังงานแก่มนุษย์ ทำให้มนุษย์สามารถเคลื่อนไหวออกแรงทำกิจกรรมต่างๆได้ในชีวิตประจำวัน และใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ธาตุที่อยู่ในกลุ่มสารอาหารที่ร่างกายต้องการอาจมาจากอาหารที่มนุษย์รับประทาน หรือมาในรูปอาหารเสริม วิตามินต่างๆ และเกลือแร่ ธาตุเหล่านี้จะใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ช่วยการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ธาตุโคบอลต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของวิตามินบี-12 ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง เหล็กเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ช่วยในการขนส่งแก๊สออกซิเจนจากอากาศที่หายใจเข้ามาทางปอดส่งต่อไปยังเนื่อเยื่อต่างๆ ทองแดงช่วยในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินและช่วยในการหายใจของเซลล์ สังกะสีช่วยในการย่อยโปรตีน โครเมียมช่วยให้ร่างกายสามารถใช้น้ำตาลกลูโคลสได้ ดังนั้นการขาดสารอาหารเหล่านี้ จะมีอาการแสดงออกอันมาจากระบบการทำงานที่ธาตุนั้นๆเกี่ยวข้อง เช่น ขาดโคบอลต์และเหล็กจะทำให้เป็นโรคโลหิตจาง ขาดโครเมียมจะทำให้สมรรถภาพการทำงานของอินซูลินลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้น ขาดซีลีเนียมทำให้เป็นโรคหัวใจ

ธาตุในกลุ่มที่เป็นสารอาหารนั้นสามารถพบได้ในอาหารต่างๆ ที่รับประทานในแต่ละวัน อาจมาจากผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ แมกเนเซียมพบได้ใน อาหารทะเล ธัญพืช ถั่ว ผัก โกโก้ โพแทสเซียมพบได้ใน ส้ม กล้วย ผลไม้แห้ง มันฝรั่ง โซเดียมพบได้ใน เนื้อสตว์ เกลือแกง สังกะสีหรือซิงค์ พบได้ในตับ สัตว์ทะเลมีเปลือก เนื้อสัตว์ ธัญพืช ทองแดงหรือคอปเปอร์ พบได้ใน ตับ ไต ไข่แดง ธัญพืช โครเมียมพบได้ในตับ ใยอาหารจากพืชและสัตว์ ธาตุในกลุ่มไมโครนิวเตรียนเกือบทุกตัว เป็นธาตุที่ทางเคมีจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าโลหะหนัก และสามารถพบได้ในตับ ดังนั้นการรับประทานตับเป็นบางครั้งบางคราว จะทำให้ได้ธาตุเหล่านี้ ธาตุทุกธาตุที่พบในร่างกายล้วนมีความสำคัญต่อร่างกาย “ธาตุในกลุ่มที่เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการประมาณ 22 ธาตุนั้น สามารถพบได้ในอาหารต่างๆดังได้กล่าวมาข้างต้น”

ดังนั้นการพิจารณาว่าควรจะรับประทานวิตามิน และแร่ธาตุต่างๆที่มีขายมากมายในร้านอาหารเสริม เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ และอาจทำให้ร่างกายได้รับสารเคมีปนเปื้อนที่มาจากขบวนการผลิตวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนั้น สะสมอยู่ในร่างกาย ในกรณีของผู้มีร่างกายปกติ ไม่ได้มีอาการป่วยไข้ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ จัดว่าเป็นการเพียงพอแล้ว โดยควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ไม่ซ้ำเมนูเดิมๆ จะช่วยให้ได้สารอาหารครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากสารอาหารแล้ว การออกกำลังกายจัดเป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

 

ความรู้ทั่วไปด้านกฎหมาย (การกู้ยืม)

0

การกู้ยืม

แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  ยืมใช้คงรูป และยืมใช้สิ้นเปลือง การกู้นั้นจะบริบูรณ์ได้  ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม

 1. การยืมใช้คงรูป

หมายถึง  การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่าโดยผู้ที่ยืมสัญญาว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จ เช่น นาย ก ให้นาย ข ยืมรถยนต์ของตนโดยนาย ข สัญญาว่าจะคืนให้เมื่อไปเที่ยวเสร็จ การยืมใช้คงรูปนั้น ผู้ยืมมีสิทธิที่จะใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้ แต่ก็มีหน้าที่จะต้องคืนทรัพย์นั้น ให้กับผู้ให้ยืมเหมือนกัน ซึ่งหากเกิดความเสียหาย บุบสลาย ก็จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์ที่ยืมไป เว้นแต่แม้จะรักษาอย่างคนทั่วไปจะรักษากันทรัพย์สินก็ยังต้องเสียหาย ผู้ยืมจึงไม่ต้องรับผิดชอบ 

 1. การยืมใช้สิ้นเปลือง

เป็นกรณีที่ผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนประเภท ชนิด ปริมาณ ของทรัพย์สินเช่นเดียวกันให้แทน คือไม่จำต้องคืนทรัพย์สินตัวเดิม เพราะทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นจะหมดสิ้นไปโดยการใช้ เช่น นาย ก. มอบข้าวสาร 2 กระสอบให้นาย ข. ยืม โดยข้าวสารนั้นเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดี  เมื่อครบกำหนด นาย ข.  ก็ต้องนำข้าวสารหอมมะลิอย่างดี เช่นเดียวกันปริมาณ 2 กระสอบคืนให้กับนาย ก. แต่ถ้าเป็นการกู้เงิน ถ้ากู้เงินเกินกว่า 2,000 บาท จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมด้วย  มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/G67qZB

การเรียกดอกเบี้ย

กฎหมายกำหนดว่าจะเรียกได้ตามอัตราส่วนของต้นเงิน และระยะเวลาแห่งการกู้ยืม โดยดอกเบี้ยมี 2 อย่าง คือ

 • ในกรณีที่คู่กรณีตกลงว่ามีดอกเบี้ยแต่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ให้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมาย คือ5 % ต่อปี
 • ดอกเบี้ยโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องไม่เกิน15 % ต่อปี เว้นแต่จะเป็นการกู้เงินกับสถาบันการเงิน เช่น กู้จากธนาคาร

เฟรนไชส์ สร้างกำไรเป็นก่อเป็นกำ ไก่ปิ้งนมสด ลงทุนง่าย ขายง่าย สร้างรายได้มั่นคง

0

ไก่ปิ้งนมสด

ด้วยรสชาติความอร่อยที่แตกต่างของไก่ปิ้ง ซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและทุกเชื่อชาติ จึงทำให้ไก่ปิ้งนมสด สร้างความโดดเด่นให้แตกต่างจากไก่ปิ้งทั่วไป เนื้อไก่เน้นๆ ไม่สลับมัน ไม่ปนกระดูก นำมาหมักสูตรนมสดแท้ๆ หอมเข้มถึงเครื่องหมักทุกไม้ ลูกค้าอร่อยติดใจทุกสาขา ขายคล่องทุกที่ ขายดีทั้งปี จึงสร้างฐานลูกค้าประจำ เพิ่มโอกาสในการขายสูง รายได้จึงสูงตาม ด้วยเงินลงทุนครั้งแรก เพียงหลักพันซึ่งขายทำกำไรได้หลักหมื่น ถือว่าคุ้มค่ามากๆ ธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ปิ้งนมสด นั้นมีความต้องการสำหรับคนในสมัยนี้มาก เพราะมีทั้งความอร่อยและมีหลากหลายสูตรไม่ซ้ำจำเจ พูดถึงความอร่อยนั้น เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่ง โดย ส่วนตัวเองของผม สามารถกินได้ทุกวันเลยครับ และไก่ปิ้งนมสดนั้น คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องมีความอดทุนสูงกว่าจะมีคนมาซื้อและชิมกินของตนเอง โดยปัจจุบีนไก่ปิ้งนมสดเอ็นจอยนั้นได้มีความแพร่หลายไปมาก กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ เพราะอะไรนะหลอ ก็เพราะต้นทุนการทำวัตถุนั้นต่ำมาก ขายเพียงไม้ละ 5-10 บาท กำไรเห็นๆอย่างเเน่นอน ใครที่คิดจะทำเฟรนไชส์ ผมขอแนะนำเลยว่า ไก่ปิ้งนมสดเอ็นจอย นี่ละคือ1 ในนั้น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เอ็นจอยไก่ปิ้งนมสด

บทความใกล้เคียง ค่านิยมที่คนส่วนมากบริโภค

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

ข้อห้ามหรือข้อควรระวัง หลังทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกและน่องขา

0
Woman with big breasts measuring her bust

ข้อควรระวังหลังการผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอกและน่องขา

อาการอักเสบจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ควรงดการดื่มสุราและการสูบบุหรี่หลังการผ่าตัดอย่างน้อย 4-5 สัปดาห์
อาหารเปรี้ยว การทานอาหารที่เปรี้ยวมากจนเกินไป อาจมีผลต่ออาการบวม หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง หากบริเวณที่ทำการผ่าตัดอยู่เหนือหรือสูงกว่าหัวใจ หลังจากผ่าตัด 2 สัปดาห์ อาการบวมหายเร็วขึ้น ในกรณีที่ทำการผ่าตัดหัวใจ การเดิน หรือการออกกำลังกาย และการนอนให้ร่างกายท่อนบนยกขึ้นสูงนิดหน่อยจะเป็นการดี สำหรับกรณีของคนที่ทำน่องขา การทำให้ร่างกายส่วนล่างอยู่สูงกว่าระดับพื้นก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน

การตรวจหลังการผ่าตัด

ผ่าตัดศัลยกรรมหน้าอก

 • โดยปกติจะเอาไหมออกหลังจากวันผ่าตัด 7-10 วัน หลังการตัดไหมออก สามารถซาวน์น่าหรืออาบน้ำได้ตามปกติ
 • ตั้งแต่วันที่รับการผ่าตัด ไม่ควรยกแขน 90 องศาขึ้นไป ควรค่อยๆยืดแขนอย่างเบาๆ จะช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการผ่าตัดตั้งแต่วันที่ 10 เป็นต้นไป การออกกำลังกายโดยการเอาแขนแนบหูบ่อยๆ จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อที่เป็นก้อนที่อยู่บริเวณที่ทำการเย็บแผลคลายตัวเร็วขึ้น ถ้าไม่ใช้ร่างกายหักโหมเกินไป หลังจากผ่าตัด 3 อาทิตย์ก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ
 • ประมาณ 1 เดือนหลังผ่าตัด ควรใส่ชุดชั้นในที่กระชับจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น
 • ในเรื่องของการนวดหน้าอก หลังจากวันที่ 3-4 สามารถเริ่มนวดอย่างเบาๆได้ ส่วนรอยผ่าตัด ตั้งแต่วันที่ 7-10 บริเวณนี้อาจเกิดอาการเจ็บปวดได้บ้าง

การผ่าตัดศัลยกรรมน่อง

 • ทำการตรวจเช็คหลังการผ่าตัดทุกวันที่ 7 ของ 1เดือน 2เดือน หลังจากนั้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 • หลังการผ่าตัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในกล้ามเนื้อ มักจะมีอาการประมาณ 3-6 เดือน สำหรับอาการของคนกล้ามเนื้อลีบ ต้องรอเช็คผลหลังจากการผ่าตัด
 • ช่วงเวลาหลังการผ่าตัด เพื่อลดความรู้สึกเจ็บควรสวมรองเท้าส้นสูง ประมาณ 1 อาทิตย์ จะสามารถช่วยได้
 • หลังการผ่าตัด สามารถออกกำลังกายเบาๆได้ เพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อให้เกิดอย่างสม่ำเสมอไม่มากเกินไป
 • พวกกีฬาหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง สามารถทำได้หลังจาก 1 เดือนเป็นต้นไป แต่ว่าควรงดเว้นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อขาเยอะ
 • เพื่อป้องกันอาการบวม หลังการผ่าตัด 4-6 อาทิตย์ควรใส่ถุงน่องรัดเอาไว้
 • บางครั้ง อาจรู้สึกสึกบริเวณเท้าได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะฟื้นตัวภายใน 1-3 เดือน

การหัวเสียกับการเดิมพันที่พลาดในเว็บ fun88 ควรจะเล่นต่อหรือไม่ ?

0

ไม่ว่าคุณจะเป็นเซียนพนันที่เก๋าประสบการณ์มานับ 10 ปี หรือจะเป็นมือใหม่ที่พึ่งเล่นคาสิโนออนไลน์ และแทงบอลออนไลน์ใน fun88 ได้ไม่นาน ทุกคนต่างก็ต้องเคยพบเจอกับการวางเดิมพันพลาดทั้งนั้น ถ้าพลาดน้อย ๆ ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ แต่ถ้าพลาดอย่างหนักๆ ประเภทว่ามั่นใจเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่เราเลือกจะต้องชนะแน่ ๆ อย่างเช่น เกมฟุตบอลที่ทีมยักษ์ใหญ่ไปเจอกับทีมตกชั้น แต่แล้วผลที่ออกมาดันพลิกล็อคถล่มทลาย หรือจะเป็นเกมรูเล็ตและบาร์คาร่า ที่เฉียดแล้วเฉียดอีก แทงอย่างหนึ่งออกอย่างหนึ่งจนเงินแทบหมดกระเป๋า มันก็เป็นการกระตุ้นอารมณ์ให้ของขึ้นได้เหมือนกัน

และเมื่อเริ่มมีอารมณ์แล้ว สิ่งที่ตามมาก็มักจะเป็น การขาดสติใช้อารมณ์ในการแทงมากกว่าเดิม บางคนยิ่งโมโหก็ยิ่งวางเงินหนักขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณว่าหมดตัวไม่กลัว แต่จะต้องเอาชนะให้ได้ และผลสุดท้ายเมื่อผลออกมาว่าแพ้ ก็ยิ่งทำให้โมโหเข้าไปใหญ่ พาลไปลงกับสิ่งรอบข้างและคนในครอบครัว ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ และมักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนทั่วไปมองว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นเอง ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หากเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ ทุกอย่างก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง เพราะการพนันใน fun88 นั้น เมื่อมีเสียก็ต้องมีได้ ไม่มีใครที่จะเสียทั้งหมด 100% ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครจะได้ไปตลอด 100% ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางอารมณ์ของเราทั้งนั้น ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาบ่อย ๆ แล้วไม่รู้จะควบคุมสติตัวเองอย่างไรดี เราก็ขอแนะนำให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

1.หยุดเล่นชั่วคราว

ไม่ว่าคุณจะเสียอะไรใน fun88 มา ให้หยุดเล่นแบบ Stop ตัวเองไปชั่วคราวเลย แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นคั่นเวลา เพราะถ้าหากยังเสียอีก ก็จะทำให้คุณไม่สบอารมณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ลองนั่งพัก หรือปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือดูสักพัก เดินยืดเส้นยืดสาย หาขนมและน้ำดื่มมากิน หรือจะลองหาเพื่อนคุยดูสักครู่ เมื่อรู้สึกว่าอารมณ์ค่อย ๆ ดีขึ้นแล้ว ก็ค่อยเข้าสู่เกมใหม่อีกครั้ง สำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อน วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างทำได้ยากพอสมควรเลยทีเดียว เพราะเมื่อเสียเงินไปแล้ว ใคร ๆ ก็ต้องอยากเอาเงินคืนกันทั้งนั้น จะให้เลิกเล่นไปดื้อ ๆ ได้ยังไง มันก็คงไม่ใช่ แต่ถ้าคุณสามารถทำได้ครั้งหนึ่ง ครั้งหลัง ๆ ก็จะหยุดตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เซียนพนันระดับโลกนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะพวกเขามักจะรู้ตัวกันอยู่เสมอว่ายิ่งเล่นไปก็จะยิ่งเสียไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็จะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวอีก

2.นั่งดูโต๊ะอื่น ๆ เล่น

เป็นวิธีปลอบใจตัวเองที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งเมื่อเราเริ่มเสียจนคุมสติไม่อยู่ ถ้าหากว่าคุณหยุดเล่นชั่วคราวตามคำแนะนำในข้อ 1 แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้น หรือไม่รู้ว่าจะหยุดไปทำอะไร ก็ขอให้นั่งอยู่ต่อหน้าเว็บไซต์ fun88 นี้เลย แล้วดูคนอื่นเล่นสักพัก คุณจะเห็นเลยว่า ไม่ได้มีแต่คุณคนเดียวที่เสีย คนอื่นก็เสียเงินเช่นเดียวกับคุณ บางคนอาจจะเสียน้อยกว่า บางคนอาจจะเสียมากกว่า การนั่งดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัวนี้ จะทำให้คุณค่อย ๆ สงบสติอารมณ์ลงไปได้เอง หรือถ้าหากอยากให้พีคกว่านั้น ลองหาเว็บบอร์ดที่นักพนันชอบเข้ามาปรับทุกข์แล้วเลือกไล่อ่านกระทู้ดู จะเห็นเลยว่าแต่ละวันมีคนมาตั้งกระทู้เรื่องเล่นคาสิโนออนไลน์แล้วเสียจำนวนมาก บางคนเสียหลักหมื่น บางคนเสียถึงหลักแสนเป็นเวลาต่อเนื่องกัน แต่ พวกเขาก็พร้อมที่จะแก้ตัวใหม่ในวันข้างหน้า

3.ลดจำนวนเงินลงไปบ้าง

คนส่วนมาก เมื่ออารมณ์เสียก็จะเริ่มวางเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำไมไม่ลองลดจำนวนเงินดูบ้าง นอกจากจะทำให้คุณเสียเงินน้อยลงแล้ว ยังมีโอกาสให้คุณได้เก็บเงินไปใช้เพื่อการแก้ตัวได้มากขึ้นไปอีก มีหลายคนที่ปฏิเสธที่จะทำตามเทคนิคนี้ เพราะไม่เข้าใจว่า ทำไมเราต้องยอมแพ้ให้กับเกมด้วยการลดจำนวนเงินลง ซึ่งก็เป็นเพราะทิฐิและอีโก้ทั้งนั้น ลองคิดดูว่าถ้าหากคุณยังมุทะลุเล่นต่อเรื่อย ๆ สุดท้ายคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลย ในทางกลับกัน เมื่อคุณวางเดิมพันด้วยจำนวนเงินน้อยลง คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเล่นต่อไปได้อีกนาน พร้อมกับค่อย ๆ ตีทุนที่เสียไปคืนกลับมา และท้ายที่สุดในวันนั้นคุณอาจจะได้กำไรพอเป็นค่าเหนื่อยที่ต้องสู้กับจิตใจของตัวเองอย่างหนักอีกด้วย

จะมีประโยชน์อะไร ถ้าคุณยังดึงดันที่จะสู้ต่อไปโดยไม่ใช้การคิดวิเคราะห์อย่างที่ควรจะเป็น เพราะฉะนั้นใครที่ชอบหัวเสีย หรือหัวร้อนเมื่อเสียเงิน ควรนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนในการเล่นกับ fun88 มากกว่าเดิม และที่สำคัญ “เมื่ออารมณ์เสีย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมานั่งเล่นเป็นอันขาด ถ้าหากทำแบบนี้ ต่อให้คุณขนเงินมาเล่นหลักล้าน ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแน่นอน

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก : https://goo.gl/nQv6kx

เหตุผล ที่ควรเลือกใช้หลอดไฟ LED

0

ทุกวันนี้เราคงเคยได้ยิน คนพูดถึงหลอดไฟ LED กันอยู่บ่อยๆ แล้วหลอด LED นี่มันคืออะไรกันนะ หลอด LED นั้นย่อมาจาก Light Emitting Diode หมายถึง ไดโอดเปล่งแสง เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า หลักการทำงานก็ง่ายๆ เพียงแค่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น หลอด LED ก็จะเปล่งแสงได้ทันที หลอดไฟ LED นี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับกับการใช้ไฟในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนนิยมใช้หลอด LED แทนหลอดไฟทั่วไปกันมากขึ้น แล้วเจ้าหลอดไฟ LED มีดีอะไรกันนะ ทำไมคนถึงนิยมใช้กันเยอะ และนี่ก็เป็น 8 เหตุผลหลักที่ช่วยให้คุณลองตัดสินใจเปลี่ยนจากหลอดไฟทั่วไปมาลองใช้หลอดไฟ LED

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/4ZkUjL

 1. ประหยัดค่าไฟได้มากกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไป เพราะหลอดไฟ LED จะแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นแสงสว่างทันที โดยไม่ต้องแปลงเป็นความร้อน จึงทำให้ประหยัดพลังงานได้มาก ว่ากันว่าหลอดไฟ LED ประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 85% และประหยัดกว่าหลอดไส้ถึง 90% โดยทีเดียว
 2. หลอดไฟ LED มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของอายุการใช้งานที่ยาวนาน ว่ากันว่าสามารถใช้ได้ยาวมากกว่า 50,000 ชั่วโมงหรือ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีอายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมงและหลอดไส้ที่มีอายุการใช้งานแค่ 1,000 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตผู้ผลิตอาจคิดค้นให้หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานได้ถึงสิบปีเลยทีเดียว ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อย หมดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟไปอีกหลายปี เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในเรื่องของอายุการใช้งานกับหลอดไฟทั่วไปแล้ว หลอดไฟ LED ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าลองมากๆ
 3. สามารถเปิด – ปิดสวิตซ์ได้บ่อยตามที่ต้องการ หรือเปิดได้มากกว่า 50,000 ครั้ง โดยไม่ต้องกังวลว่าอายุของหลอดไฟจะสั้นลง หลอดจะขาดง่ายหรือกว่าจะออกก็ต้องกระพริบเหมือนหลอด ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไส้ทั่วไป แค่เปิดสวิตซ์ก็ให้แสงสว่างได้แบบปุ๊บปั๊บทันที แถมยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงในการเปิดหลอด นอกจากนี้ยังติดตั้งง่ายและทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย
 4. เนื่องจากตัวหลอดไฟ LED ผลิตจากพลาสติกและโพลีเมอร์ จึงทำให้มีความทนทานสูง ไม่เปราะบางหรือแตกหักง่ายเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ แม้จะถูกทุบตีอย่างรุนแรง ก็ไม่แตกหักได้ง่ายและยังใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้หลอดไฟ LED ยังทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี เพราะมีข้อดีตรงนี้ คนจึงนิยมนำไปติดตั้งตามโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์และเครื่องบินอีกด้วย
 5. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดมลภาวะและไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก เนื่องจากตัวหลอดไฟทำมาจากพลาสติกและโพลีเมอร์ จึงสามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่มีส่วนประกอบของสารปรอทและกระจกเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำให้ปลอดภัย นอกจากนี้ตัวหลอดยังนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการช่วยโลกลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขนาดนี้ เห็นทีต้องรีบซื้อมาใช้กันแล้ว
 6. มีดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบหลอดรูปทรงเทียน หลอดทรงกลม หลอดทรงยาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเฉดสีต่างๆให้เลือกมากมายหลายสี ซึ่งหลอดไฟแต่ละรูปแบบก็ให้แสงและอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เราก็เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานเพื่อสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้มีอารมณ์และโทนที่ต้องการได้
 7. แสงจากไฟ LED ไม่มีรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวีเหมือนกับหลอดไฟอื่นๆ สาวๆจึงไม่ต้องกังวลว่าผิวและสายตาจะเสีย ทั้งยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วย นอกจากนี้ยังนิยมนำไปติดตั้งในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน สถานที่จัดงานอาร์ตแกลลอรี่หรือสถานที่ที่มีสิ่งของที่ไวต่อแสงและความร้อนอีกด้วย
 8. หลอดไฟ LED มีอุณหภูมิที่ร้อนน้อยกว่าหลอดไฟแบบธรรมดาทั่วไป เพราะเป็นหลอดที่ไม่มีไส้ จึงไม่มีการเผาไส้หลอด และใช้กระแสไฟน้อย ระบายความร้อนได้ดี ทำให้ความร้อนภายในบ้านลดลง เมื่อความร้อนลดลงก็จะทำให้บ้านเย็นขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็จะทำงานลดลงด้วยเช่นกัน แถมยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกต่างหาก นอกจากนี้ยังช่วยให้ตัวอาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย เป็นการประหยัดพลังงานได้อีกเยอะเลยทีเดียวเชียว

ส่วนข้อเสียของหลอดไฟ LED นั้นใช่ว่าจะไม่มีเลย มันก็มีเหมือนกันตรงในแง่ของราคาที่ดูจะแพงกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไปมาก โดยเฉพาะหลอดไฟ LED สีขาวที่มีราคาแพงมากเป็นพิเศษ เพราะผลิตยาก และเมื่อเราไม่ได้ใช้งานมันบ่อยๆ ก็จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ไม่คุ้มค่ากับราคาของหลอดไฟ

เป็นไงบ้างกับข้อดี 8 ข้อของมัน ถึงแม้ว่าตัวหลอดไฟจะมีราคาที่แพงแต่เมื่อมาชั่งใจดูแล้ว   จะเห็นได้ว่าข้อดีของหลอดไฟ LED มีเยอะกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วไปมาก ที่สำคัญยังเป็นหลอดไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากถึงมากที่สุด ไม่ทำอันตรายให้กับห้อง อาคารหรือสถานที่ที่เราจะนำไปติดตั้งด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ราคาของหลอดไฟ LED จะมีราคาแพงกว่าหลอดไฟอื่นๆทั่วไปมาก แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อมีผู้คนนิยมใช้หลอดไฟ LED ภายในบ้านกันเยอะมากขึ้น ย่อมมีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทที่ผลิตหลอดไฟอยู่แล้ว  ก็จะทำให้หลอดไฟ LED มีราคาถูกลงจนเทียบเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไส้อย่างแน่นอน

เดวิด รอเบิร์ต โจเซฟ เบ็คแฮม เท้าซ้ายมหาประลัยทีมชาติอังกฤษ

0
18 Mar 2000: David Beckham of Manchester United milks the applause after scoring in the FA Carling Premiership match against Leicester City at Filbert Street in Leicester, England. Manchester United won the match 2-0. Mandatory Credit: Mike Hewitt/Allsport

เดวิดโรเบิร์ตโจเซฟเบ็คแฮม (David Robert Joseph Beckham) เกิดวันที่ 2 พฤษภาคมค.ศ. 1975 เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษปัจจุบันมีสัญญาอยู่กับสโมสรแอลเอแกแล็คซี่ในอเมริกาแต่ทีมเอซีมิลานยืมตัวมาเป็นฤดูกาลที่สองแล้ว และเป็นกัปตันของทีมชาติอังกฤษตั้งแต่ 15 พฤศจิกายนค.ศ. 2000 ถึง 2 กรกฎาคมค.ศ. 2006

เบ็คแฮมเป็นนักเตะหนึ่งในสี่คนที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่า 100 นัดเขายังเป็นนักเตะที่เล่นให้ทีมชาติอังกฤษ 94 ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ 5 (ก.ค. 49) และเป็นคนอังกฤษเพียงคนเดียวที่ทำประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 3 ครั้งในฟุตบอลโลก 1998 2002 และ 2006 รวมทั้งหมด 17 ประตูชื่อเสียงของเบ็คแฮมนอกสนามแข่งนั้นโด่งดังกว่าในสนามมากเฉพาะในสหราชอาณาจักรแล้วชื่อเบ็คแฮมเทียบได้กับแบรนด์อย่างโค้กหรือไอบีเอ็มเลยทีเดียว

เบ็คแฮมได้รับเครื่องราชเป็นนายทหารแห่งจักรวรรดิบริเตน (Officer of the British Empire) จากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

เบ็คแฮมเกิดในเมืองลีย์ตันสโตนในกรุงลอนดอนโดยพ่อของเขาเท็ดเบ็คแฮมเป็นแฟนของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเดินทางไปดูการแข่งขันที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดอยู่เสมอเบ็คแฮมจึงได้เข้าเป็นนักเตะฝึกหัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

เมื่อผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรออกจากทีมไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 94-95 ผู้จัดการทีมอเล็กซ์เฟอร์กูสันจึงนำนักเตะจากทีมเยาวชนขึ้นมาเล่นเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นเบ็คแฮมสามารถทำประตูได้ในนัดแรกของฤดูกาล (ชนะเวสต์แฮม 3-1) และได้เป็นตัวจริงถาวรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฤดูกาลแรกของเบ็คแฮมนั้นชนะเลิศทั้งพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ

ชื่อเสียงของเบ็คแฮมเริ่มโด่งดังขึ้นในเดือนสิงหาคม 1996 เมื่อเขายิงลูกจากครึ่งสนามเข้าในนัดที่พบกับวิมเบิลดันเขาติดทีมชาติอังกฤษนัดแรกวันที่ 1 กันยายนค.ศ. 1996 ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่อังกฤษพบกับมอลโดวาในฤดูกาลนี้เขายังได้รับรางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของพีเอฟเอซึ่งโหวตโดยผู้เล่นในพรีเมียร์ลีก

ฟุตบอลโลก 1998

เบ็คแฮมได้เล่นในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลก 1998ครบทุกนัดแต่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเกล็นฮ็อดเดิลได้วิจารณ์ว่าเขาไม่มีสมาธิกับเกมฟุตบอลทำให้เบ็คแฮมไม่ได้ลงเล่นใน 2 นัดแรกเขากลับมาลงสนามอีกครั้งในนัดที่อังกฤษชนะโคลัมเบีย 2-0 และทำประดูได้

เบ็คแฮมกลายเป็นตัวร้ายของทีมชาติเมื่อได้รับใบแดงจากการทำฟาล์วนอกเกมกับดิเอโกซิโมเนนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในการแข่งขันรอบที่สองการแข่งขันนัดนั้นเสมอกันและอังกฤษแพ้ในการยิงจุดโทษสื่อมวลชนอังกฤษจึงกล่าวหาว่าเขาเป็นต้นเหตุของความพ่ายแพ้ในนัดนี้

ฤดูกาลทริปเปิลแชมป์ (1998-1999)

สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสำเร็จสูงสุดในฤดูกาล 1998-1999 เมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ถึง 3 รายการคือพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเบ็คแฮมมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำประตูการแข่งขันนัดสำคัญผลจากการเล่นที่มีประสิทธิภาพในฤดูกาลนี้ทำให้แฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้อภัยความผิดพลาดในฟุตบอลโลกและคอยปกป้องเบ็คแฮมจากแฟนชาวอังกฤษของสโมสรอื่นที่ยังโจมตีเบ็คแฮมอยู่

เมื่อชื่อเสียงของเบ็คแฮมนอกสนามเริ่มโด่งดังเขาเริ่มมีปัญหากับผู้จัดการทีมอเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งมองว่าวิคตอเรียเบ็คแฮมภรรยาของเขามีส่วนต่อพฤติกรรมแย่นอกสนามซึ่งทำให้เบ็คแฮมไม่มีสมาธิกับการแข่งขันเท่าที่ควร

เบ็คแฮมเริ่มกลับมาเอาชนะใจแฟนฟุตบอลอังกฤษได้อีกครั้งเมื่อผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเควินคีแกนลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนค.ศ. 2000 ปีเตอร์เทย์เลอร์ผู้จัดการชั่วคราวในขณะนั้นมอบตำแหน่งกัปตันทีมให้กับเบ็คแฮมและสืบต่อมาถึงช่วงของสเวนโกรันอีริคสันผู้จัดการคนถัดมาเบ็คแฮมมีบทบาทอย่างมากในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก 2002 โดยเฉพาะนัดที่เอาชนะทีมชาติเยอรมนี 5-1 และตีเสมอให้อังกฤษ 2-2 ในนัดที่เจอกับทีมชาติกรีซซึ่งทำให้อังกฤษเข้ารอบสุดท้ายในที่สุด

ฟุตบอลโลก 2002

เบ็คแฮมได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับสโมสรฟุตบอลดีปอร์ติโวลาคอรุญญ่าในเดือนเมษายน 2002 จึงหมดสิทธิ์เล่นทั้งฤดูกาลแต่เขาหายทันการแข่งขันฟุตบอลโลก 2002ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมเขาทำประตูชัยในนัดที่พบกับอาร์เจนตินาแต่สุดท้ายอังกฤษแพ้ให้กับบราซิลในการแข่งขันรอบถัดมา

เบ็คแฮมได้รับบาดเจ็บอีกครั้งต้นฤดูกาล 2002-03 และเริ่มเสียตำแหน่งตัวจริงในทีมความสัมพันธ์ของเขากับเฟอร์กูสันถึงจุดแตกหักเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ค.ศ. 2003 หลังการแข่งขันที่แพ้ให้กับสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในห้องแต่งตัวเฟอร์กูสันได้เตะรองเท้าสตั๊ดไปโดนบริเวณเหนือคิ้วของเบ็คแฮมจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการย้ายทีมของเบ็คแฮมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

เบ็คแฮมลงสนามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมด 394 นัดทำได้ 85 ประตู

เรอัลมาดริด

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการขายเบ็คแฮมให้กับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาแต่เบ็คแฮมกลับเซ็นสัญญา 4 ปีกับสโมสรฟุตบอลรีลมาดริดด้วยค่าตัวประมาณ 35 ล้านยูโรการย้ายทีมครั้งนี้ถูกวิจารณ์ว่ารีลมาดริดต้องการซื้อความเป็นดาราของเบ็คแฮมเพื่อหวังรายได้จากการขายสินค้ามากกว่าต้องการตัวเบ็คแฮมจากฝีมือการเล่นฟุตบอลตัวอย่าง.ที่ชัดเจนคือเสื้อของเบ็คแฮมนั้นขายหมดทันทีในวันแรกที่เขาย้ายมายังมาดริด

เมื่อเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบ็คแฮมใส่เสื้อหมายเลข 7 แต่เมื่อย้ายมามาดริดหมายเลข 7 ถูกครอบครองโดยราอูลกอนซาเลซดาวยิงชาวสเปนอยู่แล้วเบ็คแฮมจึงเปลี่ยนไปใส่หมายเลข 23 โดยให้เหตุผลว่าเขาเป็นแฟนของไมเคิลจอร์แดนนักบาสเก็ตบอลชื่อดัง

ฤดูกาลแรกของเบ็คแฮมที่มาดริดเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีแต่มาดริดไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้เมื่อจบฤดูกาลเบ็คแฮมตกเป็นข่าวอื้อฉาวว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยและนางแบบชาวออสเตรเลียเบ็คแฮมได้ปฏิเสธข่าวเหล่านี้ปีนั้นเขายังได้ลงแข่งขันยูโร 2004 และยิงลูกโทษพลาดทำให้อังกฤษแพ้โปรตุเกสในรอบสี่ทีมสุดท้าย

ฤดูกาล 2007/08 ถึงจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเบ็คแฮมจากการเข้ามาคุมทีมของฟาบิโอคาเปลโล่ซึ่งไม่เห็นค่าของเบ็คแฮมเท่าไหร่นักเขาจับเบ็คแฮมเป็นตัวสำรองหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งจุดเปลี่ยนแปลงที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2007 เบ็คแฮมได้ประกาศเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีม “แอลเอแกแล็คซี่” หลังจบฤดูกาล 2007!!!

มีข่าวต่างๆออกมามากมายในกรณีดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านั้นทางมาดริดได้เสนอสัญญา 2 ปีให้กับเบ็คแฮมแต่เจ้าตัวต้องการสัญญาระยะยาวกว่านั้นซึ่งจนแล้วจนรอดก็ไม่มีสัญญาฉบับใหม่มายื่นให้บักเบ็คเซ็นจนเป็นผลให้จอมวางบอลย้ายไปรับทรัพย์มาหาศาลจากสัญญา 5 ปีของทีมของเมเจอร์ลีกแทน ดูบอลออนไลน์

จากกรณีดังกล่าวทำให้คาเปลโล่ประกาศตัดเบคแฮมออกจากทีมและไม่ให้ลงเล่นอีกต่อไปแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เบคแฮมเลิกล้มช่วงเวลาที่เหลือกับทีมชุดขาวแต่อย่างใดเขายังคงมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นปกติจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทีมราชันฟอร์มบู่เป็นอย่างมากมีเสียงเรียกร้องจากแฟนๆให้ส่งเทพบุตรสุดหล่อลงมาเปิดเกมส์ทางกราบขวาเหมือนเป็นปกติจนในที่สุดเบคแฮมก็ได้กลับมาลงเล่นอีกจนได้ซึ่งณขณะนั้นบักเบคโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากจ่ายใส่พานให้คนอื่นทำประตูสุดสวยหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลีกาไปครองในที่สุดซึ่งคาเปลโล่ถึงกลับมาให้สัมภาษณ์เลยว่า “ผมเสียใจจริงๆที่เราไม่ยื่นสัญญาในระยะเวลาอย่างที่เขาต้องการ”

แอลเอแกแล็คซี่

เบ็คเปิดตัวในฐานะนักเตะแอลเอที่โฮมดีโปเซ็นเตอร์สนามของทีมโดยเบ็คเลือกใส่หมายเลข 32 ซึ่งในวันเปิดตัวนั้นมีแฟนบอลมาต้อนรับมากมายถึง 250,000 คนเลยทีเดียว

เบ็คแฮมลงสนามเล่นแมทช์แรกกับทีมเชลซีในแมทช์อุ่นเครื่องซึ่งทีมแพ้ไป 0-1 และลงเล่นในลีกแมทช์แรกเจอกับทีมดีซียูไนเต็ดซึ่งสามารถจ่ายบอลให้แลนดอนโดโนแวนยิงได้ด้วยและพาทีมเอาชนะไป 2-0

และในแมทช์ที่แข่งศึกซูเปอร์ลีกา(ยูฟ่าแชมเปี้ยนของอเมริกาใต้) เจอกับทีมพาชูร่าของเม็กซิโกเบ็คแฮมได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าส่งผลให้เขาพักยาวถึง 6 สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งกว่าจะกลับมาเล่นได้ก็แทบจบฤดูกาลแล้วสรุปในฤดูกาลแรกกับทีมแอลเอเบ็คแฮมได้ลงทั้งสิ้น 8 นัด ( 5 นัดในลีก) และทำได้ 1 ประตู (0 ในลีก) เล่นเอาแฟนๆถึงกับทำป้ายบอกเลยว่า “กุซื้อแฮรี่มาอ่านยังจะถูกกว่าคุ้มกว่าอีก”

ช่วงปิดฤดูกาลเบ็คแฮมสร้างความฮือฮาด้วยการมาซ้อมบอลกับทีมอาร์เซนอลซึ่งถือเป็นข่าวครึกโครมในช่วงนั้นเลยทีเดียว

สำหรับลูกแรกที่ทำได้ในเมเจอร์ลีกนั้นเป็นการเจอกับทีมซานโจเซ่เอิร์ธเควกเกสโดยเบ็คทำได้ในนาทีที่ 9

และวันที่ 24 พฤษภาคม 2008 เบ็คแฮมก็สร้างตำนานการยิงไกลร่วมครึ่งสนามอีกครั้งในแมทช์เจอกับแคนซัสซิตี้วิซาร์ดซึ่งยิงไกลในระยะร่วม 70 หลา

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจบฤดูกาลทีมก็ไม่ได้สิทธิอะไรเลยจบฤดูกาลแบบมือเปล่าซึ่งหลังจากความหวังที่จะช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของทีมกลับไม่ประสบความสำเร็จใน 2 ฤดูกาลที่อยู่กับทีมทำให้ช่วงปิดฤดูกาลที่ 2 เบ็คแฮมเลยตัดสินใจ……

มามิลานแบบยืมตัว

ช่วงปี 2008 เบ็คแฮมซึ่งกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเพราะโค้ชฟาบิโอคาเปลโลซึ่งเคยคุมทีมเรอัลมาดริดสมัยที่ยังมีเบ็คแฮมอยู่กับทีมในเล็งเห็นศักยภาพการเปิดบอลใส่พานของเขาและเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติซึ่งก็ทำผลงานในบอลโลกรอบคัดเลือกได้เป็นอย่างดีซึ่งการที่ฟอร์มของเขายังดีอยู่ทำให้ยอดทีมจากอิตาลีเอซีมิลานอยากได้ความสามารถของเขามาช่วยทีมจึงอาศัยช่วงที่ปิดฤดูกาลของอเมริกายืมตัวเบ็คแฮมมาใช้งานซึ่งทางแอลเอก็ได้ตอบตกลงอย่าง่ายดายด้วยเหตุผลที่ว่าทีมปีศาจแดงดำจะสามารถเรียกความสามารถระดับท๊อปฟอร์มของเบ็คแฮมกลับมาได้ซึ่งเบ็คก็ไม่รอช้ารีบบินมาเล่นให้ในทันที

เบ็คแฮมลงเล่นอย่างเป็นทางการให้กับเอซีมิลานในแมทช์ที่เสมอกับโรม่า 2-2 เบ็คยิงได้ลูกแรกในเซเรียอาร์ในนัดถล่มโบโลญญ่า 4-1 ซึ่งเป็นการลงสนามนัดที่สามของเขาซึ่งพอโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมปีศาจเบ็คแฮมก็แสดงอาการไม่อยากกลับไปเล่นในลีกที่ระดับต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองอย่างเมเจอร์ลีกทันทีเขาแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าอยากอยู่กับมิลานต่อไปซึ่งทีมมิลานก็ได้ยื่นข้อเสนออยู่หลายครั้งซึ่งครั้งสุดท้ายมีมูลค่าสูงสุดที่ 10.5 ล้านปอนด์แต่เงินแค่นี้ทีมเศรษฐีจากอเมริกาไม่ยอมขายอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นให้กับแอลเอต่อไป

ฟุตบอลโลก 2006

เบ็คแฮมมีส่วนในการทำประตูในรอบแรกของฟุตบอลโลก 2006 และยิงได้ในนัดที่พบกับเอกวาดอร์ในรอบที่สองทำให้เขาเป็นผู้เล่นอังกฤษคนแรกที่ทำประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 3 ครั้งอย่างไรก็ตามในการแข่งขันกับโปรตุเกสในรอบถัดมาเบ็คแฮมบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังและอังกฤษแพ้จุดโทษให้กับโปรตุเกสอีกครั้ง

หลังจากตกรอบฟุตบอลโลกเบ็คแฮมประกาศลาออกจากตำแหน่งกัปตันทีมชาติอังกฤษเพื่อเปิดทางให้รุ่นน้องคนอื่นเข้ามารับหน้าที่นี้แทน

ปัจจุบันเบ็คแฮมได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของคาเปลโล่ซึ่งกำลังทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่ในขณะนี้

ชีวิตส่วนตัว

เบ็คแฮมแต่งงานกับวิคตอเรียอดัมส์นักร้องสาวของวงสไปซ์เกิลส์ฉายา “Posh Spice” ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนอย่างมากทั้งคู่ถูกเรียกจากสื่อว่า “Posh and Becks” และชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป

ครอบครัวเบ็คแฮมมีลูกชาย 3 คนคือบรุคลินโจเซฟเบ็คแฮม (เกิด 1999), โรมีโอเจมส์เบ็คแฮม (เกิด 2002) และครูซเดวิดเบ็คแฮม (เกิด 2005) ไฮไลท์ฟุตบอลต่างๆมากมาย

ติดตามสาระเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับฟุตบอลได้ที่..https://goo.gl/crWZtR

 

เทคนิคแทงบอลออนไลน์ สูงต่ำทำกำไร

0

เทคนิคแทงสูงต่ำทำกำไร

หลังจากเราได้เรียนรู้ข้อคิดต่าง ๆ ในการแทงบอลออนไลน์  ไปแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอ เทคนิค แบบสูงต่ำเพื่อทำกำไรให้เราได้เพิ่มขึ้น หลังจากเราเคยคุยกันในเรื่องการดูราคาบอลง่าย ๆ การดูคู่บอล และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจำเป็นต้องรู้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแทงบอล และจะได้ไม่เสียโอกาส เสียกำไรไปให้โต๊ะด้วย และที่สำคัญคือ การเล่นลูกสูงต่ำ แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากด้วย สามารถเล่นได้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะหากใครชอบเล่นบอลสด ขอบอกว่าการเล่นลูกสูงต่ำจะทำกำไรให้เรามากมายเลยทีเดียว

มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเรื่องเดิม คงไม่ใต้องบอกว่าเราควรทำยังไง สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้หากจะ แทงบอลออนไลน์  นั่นคือ หาคู่บอลครับ หลักการหาหากเราจะเล่นลูกสูงต่ำ มีการหาคู่บอลได้หลายแบบคือ หากเป็นบอลเต็งแข่งกับบอลรอง จำนวนลูกอาจจะมากหน่อย แต่หากเป็นทีมที่พอฟัดพอเหวี่ยงกัน ราคาก็จะต่ำหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้อิงตามแบบนี้เสมอไป โดยเฉพาะการจัดเลขสูงต่ำในปัจจุบันที่เอาผลรอบล่าสุด และผลบอลรอบล่าสุดที่ เตะกันมาพิจารณาด้วย และที่สำคัญคือ มักเอาผลของการเตะที่พบกันรอบล่าสุดมาบวกเข้าไปด้วยทำให้บางครั้งราคาลูกสูงต่ำก็จะเวอร์ไปหน่อย

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/b7x9dN

สูงหรือต่ำ

ส่วนที่มีผลต่อการเตะ หรือ มีผลต่อการแทงของเราอย่างมากคือ ใบเหลืองใบแดง หากเราถนัดเล่นลูกต่ำ อาจจะต้องนั่งภาวนาอย่างเดียวหากเกิดใบเหลืองขึ้น และ เมื่อมีใบแดงตามมานั่นคือ โชคร้ายที่เราเลี่ยงยากเสียแล้ว เพราะนอกจากจะมีโอกาสเสียเยอะ และหากโดนตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ก็ถือว่าจบเกมส์เตรียมตัวแทงกันด้านอื่นไปได้เลย แต่สำหรับคนที่ชอบแทงสูง การได้ใบแดงสักใบถือว่าคุ้มค่าน่านอน ถึงแม้จะไม่ได้ยิงลูกโทษ แต่โอกาสที่จะเกิด ก็เกิดขึ้นได้มากเช่นกันโดยเฉพาะ หากทีมรองได้ลูกโทษ นั่นหมายถึงการปิดประตูกันเลยทีเดียว

การแทงบอลออนไลน์ สำหรับคนที่ชอบเล่นสูงต่ำ ยังมีเรื่องลูกเตะมุมที่เรายังสามารถเล่นได้อีก   เพราะเรื่องลูกเตะมุม ไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้ชนะกันเท่าไหร่ แต่จะเป็นข้อได้เปรียบ และข้อสังเกตของเราได้ง่าย ๆ เพราะหากมีการเตะมุมกันเยอะเราสามารถตีความได้สองแง่คือ บอลที่ได้ยิงเยอะเล่นดี บุกเยอะมีโอกาสทำประตูได้มากกว่าทีมที่ทำหลุด แต่อีกแง่หนึ่งคือ กองหลังทีมนี้แข็งมากสกัดได้ทุกช๊อต แต่ เรามองอะไรได้บ้าง หากเราคิดจะเล่นสูงต่ำ สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดคือ ลูกเตะมุม อาจจะไม่ได้เล่นลูกเตะมุม แต่ลูกเตะมุมก็มีผลต่อจำนวนประตูด้วยเช่นกัน

การเล่นลูกเตะมุมในการแทงบอลออนไลน์  เรามีจุดสังเกตหลายอย่างด้วยกัน วิธีแรกคือกลับไปดูประวัติของทั้งสองทีม ดูมาคร่าว ๆ ว่ามีลูกเตะมุมขนาดไหน จากนั้นลองไปดู นัดล่าสุดที่มีการเตะกันว่าลูกเตะมุมมีจำนวนเท่าไหร่ อย่างน้อยเราก็สามารถนำมาคิดได้ง่าย ๆ ว่ามันน่าจะมีปริมาณเท่ากัน แต่ทั้งนี้ก็ไม่เสมอไป เราควรต้องเฝ้าดูบอลสด อีกครั้ง ส่วนการเล่นในบอลที่เตะกันแล้ว จำนวนลูกเตะมุมก็มีการปรับขึ้นลงบ่อย ๆ เหมือน ๆ กัน  ซึ่งส่วนมากก็จะเปิดราคาในครึ่งแรกมาประมาณ 4.5 –  5 ลูกเป็นแบบนี้เกือบทุกคู่ แต่หากเรามีการเช็คแล้วว่า น่าจะมีการเตะมุมกันมาก ให้เรารอแทงสักนิดเนื่องจาก ช่วงแรก ๆ มักไม่มีการเตะมุมเกิดขึ้น แต่ ราคา และจำนวนมีการปรับลงเรื่อย ๆ ซึ่งในครึ่งแรกจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ แต่สำหรับครึ่งหลัง ก็จะมีการปรับจำวนลงเช่นกัน  เช่นหากครึ่งแรกยังไม่จบและไม่ยิงกันเลย ราคาครึ่งหลัง ก็จะลงมาเหลือราว ๆ 6 ซึ่งหากมาในราคานี้ นับว่าน่าสนใจมากเพราะโอกาสที่ครึ่งแรกจะยิงมาก็เกิดขึ้นได้มากเช่นกัน และเป็นปกติ ของบอลที่มักยิงกันช่วงท้าย รวมทั้งลูกเตะมุมเช่นกัน

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ : goo.gl/qXpufR

ส่วนการแทงบอลออนไลน์แบบสูงต่ำที่เรามักนิยมเล่นกัน คือการเล่นจำนวนลูกทั้งหมด ปกติเรามักจะเล่น สูงกว่าต่ำกว่า แต่ยังมีการแทงอีกแบบซึ่งในหลาย ๆ เวปก็มีให้แทงบอลแบบนี้อยู่เหมือนกัน คือ การแทงจำนวนลูกแบบ ช่วง เช่น  ช่วงระหว่าง 0 – 1 , 2 – 3 ,  4 – 5 และมากกว่า6เป็นต้น วึ่งในส่วน จำนวนรวม นี้ ในราคาต่ำ ๆ มักจะเสียค่าน้ำที่แพง แต่ในจำนวนที่สูง เช่น มากกว่า 6 เราจะได้กำไรเยอะ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบอลแต่ละคู่ ว่ามีประวัติการเตะเป็นอย่างไร เช่น คู่บาซ่า จำนวนลูกรวม 0 – 1 อาจจะมีราคาสูง เพราะคู่ที่แข่งกับบาซ่า มักยิงกันเยอะอยู่แล้ว ส่วนคู่อื่น ๆ ก็มีราคาลดหลั่นกันไป แทงบอลอนไลน์ ซึ่งจุดนี้ก็สามารถทำให้เรา เฉลี่ยความเสี่ยงได้เช่นกัน หากเลือกแทงแบบนี้ แต่สำหรับการแทงแบบลูกรวมนี้ จะมีข้อเสียคือ เราต้องแทงล่วงหน้าเท่านั้น ทำให้เมื่อเราแทงไปแล้วจะแก้เกมส์ไม่ทัน หรือหากเราเลือกแทงแบบนี้ เราอาจจะแทงลูกสูงต่ำ ไปในเกมส์สดด้วยก้ได้ ดีไม่ดี อาจจะได้ทั้งสองฝั่งก็เป็นได้

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

พักผ่อนหย่อนใจไปกับการแทงบอลออนไลน์ เลือกแทงดี ๆ ได้กำไรเป็นของแถมไปด้วย

0

คนเราเมื่อทำงานหนักสะสมเป็นเวลานาน ๆ ก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียด จึงจำเป็นที่จะต้องหากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ บางคนอาจจะเลือกไปเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศ บางคนอาจจะเลือกไปเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าตามแหล่งต่าง ๆ และบางคนอาจจะชอบนอนดูกีฬาอยู่ที่บ้าน อย่างเช่น การชมฟุตบอลคู่สำคัญ เป็นต้น แต่ถ้าจะให้นอนดูบอลเฉย ๆ ก็คงจะไม่สนุกนัก หากไม่มีการแทงบอลออนไลน์แบบติดปลายนวมไว้ด้วย ถึงจะเป็นจำนวนเงินไม่เยอะ เพียง 100-200 ก็เพียงพอที่จะทำให้การเชียร์ฟุตบอลของคุณ มีรสชาติมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับคนที่ไม่ชื่นชอบการพนัน ซึ่งก็อาจจะเกิดจากใจที่อคติเป็นทุนเดิม หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ก็คงจะไม่เข้าใจว่า การแทงบอลออนไลน์นั้น จะช่วยคลายเครียดได้อย่างไร มีแต่จะเครียดมากกว่าเดิมเพื่อเดิมพันเสีย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนด้วยการท่องเที่ยว หรือจะออกไปช้อปปิ้ง ก็เป็นการเสียเงินเหมือน ๆ กัน แต่ในทางกลับกันนั้น การแทงบอลออนไลน์ Fun88 ยังมีโอกาสที่จะได้กำไรกลับคืนมากอีกด้วย หากเลือกแทงคู่ดี ๆ หรือได้มีการวิเคราะห์บอลก่อนแทงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นหากจะพูดให้ถูกต้อง ก็ควรจะแล้วแต่ความชื่นชอบส่วนบุคคลของใครของมันจะดีกว่า

การแทงบอลออนไลน์เพื่อเป็นการคลายเครียด สามารถทำได้จริง ๆ หรือไม่ ?

สามารถทำได้อย่างแน่นอน  หากคุณไม่ได้คาดหวังผลกำไรจากการเล่นพนันแบบเอาจริงเอาจริง เพียงแค่คุณเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการแทงบอลออนไลน์ที่คุณชื่นชอบไว้ แล้วก็ใส่เงินเข้าไปตามจำนวนขั้นต่ำของเว็บไซต์นั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอล Fun88 และคุณต้องการเชียร์บอลให้ได้อรรถรสมากกว่าเดิม (บางคนแสดงความคิดเห็นว่า การได้ร้องตะโกนเชียร์ทีมรัก ถือเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่ง) ก็แค่เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ แล้วเล่นพนันติดปลายนวมไว้พอสนุก ๆ แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว หากชนะ ก็แค่ถอนเงินจำนวนนี้ออกมาซื้อขนมแจกคนในครอบครัว หรือซื้อของที่อยากได้แจกตัวเอง แต่ถ้าแพ้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไว้รอแก้ตัวกับการถ่ายทอดบอลคู่ต่อไป ไม่ต้องยึดติดก็ไม่ทำให้เกิดความเครียดแต่อย่างใด

แล้วถ้าหากต้องการทำไรไปด้วย ไม่เครียดไปด้วยจะทำได้หรือไม่ ?

การแทงบอลออนไลน์แล้วจะเครียดหรือไม่เครียดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของผู้พนันเป็นหลัก เนื่องจากผู้พนันบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินที่ตามมารุงรัง จึงต้องทำการกดดันตัวเองให้เล่นชนะเท่านั้น เมื่อไม่ชนะก็จะทำให้เกิดความเครียด ส่งผลให้เกิดการคิดสั้นฆ่าตัวตาย ตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย ๆ ได้ แต่สำหรับผู้พนันที่พอจะมีรายได้อย่างไม่ขัดสนอยู่แล้ว แต่ต้องการหารายได้เพิ่มเติม ก็อาจจะไม่เครียดมากนัก พยายามอย่าคาดหวัง และอย่าโลภมากเกินไป ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการแทงบอลออนไลน์ ก็ถือเป็นการลงทุนที่มีแพ้ มีชนะ หากวันนี้แพ้ ก็ไม่ได้แปลว่าวันต่อไปจะแพ้ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถชนะได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ไม่เครียดแล้ว

เทคนิคการแทงบอลออนไลน์แบบไม่เครียดที่ควรรู้

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ความเครียดนั้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องของอารมณ์และสภาพจิตใจ เพราะฉะนั้นจึงควรเช็คตัวเองให้ดีก่อนทุกครั้ง ว่ามีปัญหาอะไรรบกวนจิตใจอยู่หรือไม่ เช่น เรื่องของหนี้สิน Fun88 ปัญหาส่วนตัวบางอย่าง ที่สามารถส่งผลให้จิตใจขุ่นมัวได้ ถ้าหากว่ามี ก็ขอให้ยุติการแทงบอลออนไลน์ในวันนั้น ๆ ไปก่อน เพราะถ้าหากเสียก็จะยิ่งทำให้คุณขาดสติ ตัดสินใจไม่รอบคอบ เป็นเหตุให้หมดตัวลงได้ การแทงบอลที่ดี นอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ที่แม่นยำแล้ว จิตใจก็ต้องแข็งแกร่งอีกด้วย ไม่ควรไปฟูมฟายกับการแพ้เดิมพันเพียงคู่เดียว เพราะคุณยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวใหม่ได้เรื่อย ๆ ตราบดที่เงินไม่หมดลงเสียก่อน

ให้เน้นเรื่องของการเชียร์บอลเป็นหลัก อย่าไปคิดถึงเรื่องที่วางเดิมพันเอาไว้ เพราะถ้าคิดถึงเรื่องผลกำไรขาดทุน คุณจะไม่มีความสุขกับการนั่งดูบอลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เลย เนื่องจากคุณจะเกิดความวิตกกังวลว่า ทีมที่แทงไปจะยิงได้หรือไม่ แล้วจะโดนยิงหรือไม่ จะตีเสมอได้อย่างไร เป็นเหตุให้เกิดความเครียด และมีอารมณ์ร้ายที่มากกว่าเดิม

ก็เพราะเรื่องของอารมณ์นี่เอง ที่ทำให้หลายคนถึงขั้นต้องเสียเงินจนหมดตัว ในขณะเดียวกันสังคมภายนอกก็มองว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะนอกจากจะทำให้หมดตัวแล้ว ยังทำให้หลายคนอารมณ์ไม่ดี ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวอีกด้วย Fun88 หากไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจแบบนี้ คุณก็ควรควบคุมสติและความเครียดในการแทงบอลออนไลน์ทุกครั้ง พยายามมองให้เป็นเรื่องสนุกเหมือนกับการแทงพนันกับเพื่อนเข้าไว้ เมื่อได้กำไรมาก็พยายามเอามาซื้ออาหารหรือของเล็กน้อยให้กับกับครอบครัว ก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นได้ว่า สำหรับคุณแล้ว คุณมองเรื่องของการแทงบอลออนไลน์เป็นสิ่งคลายเครียดเท่านั้น

เมื่อสังคมผู้สูงอายุล้นเมือง เรามีวิธีปฏบัติยังไง

0

ผู้สูงอายุ 60 ปี หลายแวดวงวิชาชีพเริ่มทยอยเกษียณในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และกำลังจะเป็นสังคมสูงอายุที่สมบูรณ์แบบในอีกทศวรรษข้างหน้า ในขณะที่ประชากรในวัยแรงงานซึ่งเป็นฐานสำคัญของการผลิตและการเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดจนอาจเป็นปัญหาได้ในอนาคตโดยคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged Society)ในปี 2567 หรืออีกประมาณ 13 ปีข้างหน้า และเป็น สังคมสูงวัยระดับสุดยอด ปี พ.ศ.2573 ที่ประชากรผู้สูงอายุจะมีถึง 17 ล้านคนจากประชากรรวม 70.6 ล้านคน

ขอบคุณเครดิตวีดีโอ ยังแฮปปี้ YoungHappy

สังคมไทยจะก้าวไปทางไหนและจะมีทิศทางไปอย่างไรในอนาคตกำลังเกิดวิกฤติประชากรเช่นนี้?ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีหลากหลายเพื่อรองรับปัญหาและความท้าทาย ที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยส่วนใหญ่มักจะพุ่งเป้าไปที่ การจัดหางาน “การขยายระยะเวลา” ในการทำงานของแรงงานสูงอายุโดยเฉพาะการสนับสนุนให้แรงงาน สูงอายุสามารถทำงานในระบบได้ยาวนานขึ้นโดยการกำหนดมาตรการหรือปรับปรุงกฎหมายให้มี การขยายอายุเกษียณแนวคิดในการขยายอายุเกษียณหรือการขยายอายุการทำงานเป็นนโยบายที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้จากการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์จากต่างประเทศใน 5 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศสญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ซึ่งได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว (Completed-aged society)

แต่ที่ผ่านมาบทเรียนและประสบการณ์ของต่างประเทศ สถาบันที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ที่พยายามกำหนดมาตรการเพื่อรองรับปัญหาจากการเป็นสังคมสูงอายุนั้นเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนโดยเฉพาะประเด็นการขยายอายุเกษียณเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในสังคมมีความเข้าใจมีมุมมองและมีทัศนคติค่านิยมหรือ