ทนายความที่ดีควรประกอบไปลักษณะนิสัยอย่างไร

“ทนายความ” คืออาชีพที่มอบความยุติธรรมให้กับผู้ที่เรียกหา ไม่ว่าคุณจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไร ทนายความจะช่วยให้คุณมีเหตุมีผลและสามารถทำให้คดีต่างๆจบลงได้ด้วยความเข้าใจ ผู้ที่จะเป็นทนายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอุปนิสัยหลายอย่างเพื่อช่วยหล่อหลอมให้เขากลายเป็นทนายที่ดีคุณภาพและความสามารถ ทนายความที่ดีควรประกอบไปด้วยลักษณะนิสัย ดังนี้

  1. มีความจำเป็นเลิศ เชื่อหรือไม่ว่ากฏหมายในบ้านเรามีมากกว่า 1000 ข้อบังคับ ฉะนั้นหากเกิดคดีความใดขึ้นมาทนายความจะเป็นผู้อ้างจากกฏหมายเหล่านั้นเพื่อนำมาต่อสู้ในชั้นศาล หากคุณอยากเป็นทนายที่ดีนั้นควรจะต้องทราบกระบวนกฏหมายเพื่อดึงเอาข้อได้เปรียบของลูกความของตนเองมาให้มากที่สุด ความจำจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการจดจำเคสหรือกฏหมายต่างๆเพื่อดึงมาใช้ในสถานที่เหมาะสมได้
  2. มีไหวพริบ แน่นอนว่านอกจากการท่องจำแล้วทนายจะต้องรู้ถึงจังหวะและโอกาสในทำให้ลูกความของตนเองเป็นผู้ที่ถูกต้อง ทนายความจะต้องเลือกเอาข้อโต้แย้งหรือข้อกฏหมายที่ถูกต้องตามหลักของพระราชบัญัติข้อต่างๆ จะเรียกได้ว่ามองข้อพิพาทให้เข้าใจอย่างแท้จริงก็ได้เพื่อดึงเอากฏหมายนั้นๆมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยไหวพริบเป็นอย่างมาก
  3. มีมารยาทและจรรยาบรรที่ดี ทนายจะต้องให้เกียรติศาล ไม่ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา รวมทั้งพยานหลักฐานต่างจะต้องเป็นของจริงไม่ควรเป็นเท็จ ตรงต่อเวลา พูดคุยกันด้วยข้อมูลและกฏหมายมากกว่าการใช้อารมณืต่อสู้ซึ่งกันและกัน ไม่แย่งหรือรับทำคดีที่ทนายคนอื่นรับทำคดีอยู่ก่อนแล้ว เส้นแต่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของคดีหรือลูกความได้ถอนทนายคนเดิมออก ไม่ประกาศอัตราจ้างในการว่าความหรือประกาศรับทำคดีเฉพาะที่ตนเองต้องการด้วยความโอ้อวด
  4. ไม่รับสินบน ทนายความถือว่าเป็นอาชีพที่ชี้เป็นชี้ตายได้ ฉะนั้นหลายคนที่เดือดร้อนจึงอยากได้ทนายที่ดีแต่ก็มีทนายหลายคนที่ใช้คนใหญ่คนโตเพื่อวิ่งเต้นคดีจนทำให้คดีความเกิดพลิกและจบลงอย่างรวดเร็ว
  5. ต้องสร้างความแตกแยก ทนายที่ดีไม่ควรยุยงส่งเสริมให้ทุกคนขึ้นร้องต่อศาลหรือเป็นคดีความกัน แต่เพียงมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเสียมากกว่า ต้องไม่ใช้อุบายเพื่อให้ได้มาซึ่งคดี เช่น หลอกลูกความของตนเองว่าสามารถชนะคดีความนี้ได้ เป็นต้น และไม่ควรเปิดเปิดเผยความลับของลูกความทั้งต่อหน้าศาลและรับหลังก็ตาม

%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a15

ทนายความ ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเพื่อคนอื่นอีกอาชีพหนึ่ง จะต้องทนรับคำพูดของผู้อื่นหากคดีเกิดไม่ถูกใจใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องมีความอดทน อดกลั้น และเข้าใจหลักของกฏหมายทุกข้อ

ค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thailandbestlawyer.com/