ความหมายของธงอาเซียน

ถ้าจะพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสมาคมอาเซียนของประเทศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเรื่องราวของการร่วมมือกันระดับประเทศ ในเรื่องของการรวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศของระดับภูมิภาค โดยภายในสมาคมอาเซียนนั้นจะมีสมาชิกคือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการรวมตัวกันภายใต้ชื่อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  South East Asian Nations) โดยใช้ชื่อย่อว่า ASEAN (อาเซียน)

%e0%b8%98%e0%b8%87-10

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า สมาคมอาเซียน หรือ อาเซียที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งสมาคมอาเซียนที่กล่าวถึงนั้นมีจุดประสงค์และมีจุดมุ่งหมายและแนวทางของการรวมตัวกันของทั้ง 10 ประเทศเพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกๆด้านและของทุกๆประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่ในสมาคมอาเซียนด้วย ซึ่งการร่วมมือของประเทศสมาชิกนั้นคือการดูแลเพื่อนร่วมสมาคมหรือเพื่อนสมาชิกด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสันติภาพ ด้านวัฒนธรรม หรือรวมไปถึงด้านการศึกษาและการกระจายความรู้โดยการดูและและการทำงานของประเทศสมาชิกทั้งหมดนั้นจะตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันและต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ประเทศทั้งหมดในแถบอาเซียนและเข้าร่วมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือก็คือสมาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วยทั้งหมด 10 ประเทศด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม โดยเรียงตามตัวอักษรจาก A-Z โดยประเทศสมาชิกทั้งหมดของสมาคมอาเซียนนั้นที่ได้ร่วมเข้าด้วยกันนั้นจะทำงานและดูแลซึ่งกันและกันอยู่ภายใต้คำขวัญที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)”

“กลุ่มสมาคมอาเซียน” นั้นมีธงประจำกลุ่มที่เรียกว่าธงอาเซียน โดยมีการออกแบบที่ค่อนข้างจะเรียบง่าย คือ พื้นของธงมีสีน้ำเงิน มีต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น ที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศนั่นเอง อยู่ตรงกลางวงกลมสีแดงและมีขอบวงกลมสีขาว โดยแต่ละสีที่อยู่บนธงอาเซียนนั้นมีความหมายดังนี้

  • สีน้ำเงินของพื้นในธงอาเซียนนั้น หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  • สีแดงของวงกลมในธงอาเซียนนั้น หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
  • สีขาวที่ใช้ตัดขอบในธงอาเซียนนั้น หมายถึง ความบริสุทธิ์
  • สีเหลืองของต้นข้าวในธงอาเซียนนั้น ในธงอาเซียนนั้น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

โดยสีทั้งหมดเมื่อมารวมกันอยู่บนธงอาเซียนนั้นจะมีความหมายโดยรวมว่า “ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” โดยในการประชุมอย่างเป็นทางการทุกครั้งจะต้องเรียงธงทุกเป็นเทศที่ร่วมกลุ่มสมาคมอาเซียนตามตัวอักษรจาก A-Z แล้วถึงจะปิดท้ายด้วยธงสัญลักษณ์อาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธง : http://www.balloonaa.com