มาตรฐานที่โรงงานผลิตอาหารเสริมควรพึงมี

ปัจจุบันธุรกิจ อาหารเสริม นั้นมีความนิยมขึ้นมากกว่าสมัยก่อนในสังคมไทย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่เริ่มที่หันมาให้ความสนใจกับสุขภาพของร่ายกันเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน การสร้างแบรนด์อาหารเสริมในสมัยนี้ก็ไม่ยากเหมือนก่อน เนื่องจากมีโรงงานผลิตอาหารเสริมมากมายที่ยินดีรับผลิตอาหารเสริมของท่าน และมีมาตรฐานรองรับให้แบรนด์ของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องยุ่งยากในการจดลิขสิทธิ์หรือไม่ต้องยุ่งยากในหารจดทะเบียนใดใดทั้งสิ้น เพราะปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารเสริมนั้นมีให้เลือกมากมายและยังได้คุณภาพ และมีบริการที่ครบวงจรอีกด้วย

เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารเสริมในปัจจุบันนั้นมีบริการที่ครบวงจร ทำให้การสร้างแบรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพขึ้นมาสักแบรนด์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่การที่ท่านจะเลือกให้โรงงานผลิตอาการเสริมบริษัทใดเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ของท่านนั้นควรจะต้องมีการพิจารณาที่ถ้วนถี่ เพราะการสร้างแบรนด์อาหารเสริมของท่านนั้นจำเป็นจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย

การเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม นั้นสามารถเลือกได้ไม่ยากแต่ควรเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพและปลอดภัย โรงงานผลิตอาหารเสริมแต่ละที่นั้นจำเป็นต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อเป็นที่ยืนยันได้ว่าโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ท่านเลือกใช้นั้นมีความเป็นเลิศในด้านของคุณภาพ และต้องมีประสิทธิภาพในการดำเนินการและต้องดำเนินการตามแบบแผนของโรงงานอีกด้วย โรงงานที่ท่านเลือกนั้นต้องดำเนินงานภายใต้หลัก GPM โดยจะต้องทำตามกฎ และระเบียบภายในของโรงงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด ที่สำคัญโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ท่านเลือกนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า อย. นั่นเอง การที่เราเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริมที่มีการรับรองคุณภาพจากกรรมการอาหารและยานั้นก็เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคของผู้บริโภคที่เลือกซื้อแบรนด์ของท่าน

ทั้งนี้ การเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม นั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และทำเลที่ตั้งของโรงงานอีกด้วยโดยให้อยู่ในหลักของ GMP นั่นเอง โดยโรงงานที่ท่านเลือกนั้นไม่ควรอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสารปนเปื้อนได้ง่าย ซึ่งบริเวณรอบโรงงานนั้นต้องสะอาดจากสารปนเปื้อนหรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ต้องไม่อยู่ในที่ที่มีน้ำขัง ควรมีการกำจัดแมลงและมีการทำความสะอาดพื้นที่ในโรงงานและนอกโรงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ท่านเลือกนั้นควรมีทำเลทีตั้งที่เหมาะสมและคงทน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างควรได้รับการออกแบบที่มั่นคงและมีโครงสร้างที่ได้มาตรฐานอีกด้วย ที่สำคัญอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารเสริมนั้นควรได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต้องสะอาดอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่บริโภค เนื่องจากอาหารเสริมนั้นเป็นการดูแลสุขภาพและร่างกายจากภายใน