ขั้นตอนการปฏิบัติหากคุณต้องการเรียนต่ออังกฤษ

การศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องต่างๆ ยิ่งหากเป็นการเรียนต่อต่างประเทศเช่น เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกาหรือประเทศอื่นๆที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าศึกษาได้ จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และช่วยเปิดโลกให้ผู้เรียนรับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆอีกด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติหากคุณต้องการเรียนต่ออังกฤษมาฝากกัน

“ประเทศอังกฤษ”  ถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่และโดดเด่นในเรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา เหตุผลแรกที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียนต่ออังกฤษคือความโดดเด่นในด้านวิชาการ ขั้นตอนแรกให้คุณทำการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ให้ความรู้และสถาบันเรียนต่อต่างประเทศต่างๆ หลังจากนั้นให้เลือกสถาบัน หลักสูตร และเมืองในประเทศอังกฤษที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนระยะเวลาในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เมื่อกำหนดได้แล้วให้คุณเลือกประเภทของวีซ่าเพื่อกำหนดสถานะของคุณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักเรียน (Student Visitor Visa) และ 2.วีซ่านักเรียนเทียร์โฟร์ (Student Tier 4 Visa) เมื่อการยื่นขอทำเรื่องวีซ่าได้รับการตอบรับให้คุณเริ่มทำเรื่องสมัครเรียนโดยใช้หลักฐานการสมัครต่างๆ เช่น วีซ่าแบบ Student Tier 4 และผลสอบ ielts เป็นต้น ระหว่างที่รอการตอบรับทางสถาบันจะส่งใบ Offer กับ Invoice ที่ให้รายละเอียดสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการเรียนต่ออังกฤษ ขั้นตอนต่อไปสำคัญมากเพราะคุณต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน โดยให้ทำการ Checklist เอกสาร เพื่อทำให้วีซ่ามีโอกาสที่จะได้รับการตอบตกลงมากที่สุด ในการณีที่คุณต้องการเรียนต่ออังกฤษเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 6 เดือน ผู้เรียนต้องทำการตรวจสุขภาพจากหน่วยงาน IOM เพื่อหาเชื้อวัณโรคและได้รับใบรับรอง IOM (Medical Certificate) เมื่อขั้นตอนการตรวจเอกสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทจะได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาและได้รับเพื่อให้ผู้เรียนต่อสามารถจัดเตรียมเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อคุณได้รับเอกสารสำคัญจากทางสถานศึกษา Visa Letter (กรณีขอวีซ่าแบบ Student Visitor) หรือ CAS Number (กรณีขอวีซ่าแบบ Student Tier 4) เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ให้ครบถ้วนเพื่อยื่นคำร้องไปยื่นวีซ่าในวันที่นัดหมายเอาไว้ เมื่อได้รับวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยให้คุณจัดเตรียมกระเป๋าสำหรับเดินทางและเรื่องตั๋วเรื่องบินให้เรียบร้อย

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-07

ปัจจุบันนั้นคุณสามารถให้สถาบันเรียนต่อต่างๆจัดการขั้นตอนต่างๆหรือจัดการด้วยตนเองได้ หากเลือกใช้บริษัท ตัวแทนของทางสถาบันเรียนต่ออังกฤษจะสะดวกในเรื่องของการทำเอกสารต่างๆ การเดินทางและมีผู้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาหรือใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย ฉะนั้นการเรียนต่ออังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณอยากเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้แบบใหม่

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : http://studyinukthailand.com/