Apache ซอฟแวร์ / แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ / ปลั๊กอิน / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โฮสติ้ง พื้นที่การทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

Apache คืออะไร? เกี่ยวข้องกับ Web server อย่างไร?

Apache คืออะไร? หลังจากบทความที่แล้วที่เราทำความเข้าใจกับ LAMP กันไปแล้ว รวมถึง Linux  ssdhosting ด้วยที่นี้ตัวต่อไปที่เราจะอธิบายคือ Apache ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server กันครับ…

Continue Reading...

ซอฟแวร์ / แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ / ปลั๊กอิน / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โฮสติ้ง พื้นที่การทำเว็บ Cloud & SSD Hosting และโดเมน

Hosting (โฮสติ้ง) คืออะไร

Hosting โฮสติ้ง (Hosting) คือ รูปแบบการให้บริการอย่างหนึ่ง สำหรับเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อคนใดต้องการเผยแพร่ข้อมูลแบบออนไลน์ ให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาเรียกดูข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล หรืออื่นๆ จะต้องมีการสร้างเว็บไซด์ขึ้นมาก่อน และจึงนำเว็บไซด์ที่สร้างไว้นั้น อัพโหลดขึ้นมาที่ระบบที่ให้บริการฝากพื้นที่ หรือเรียกว่า…

Continue Reading...

ซอฟแวร์ / แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ / ปลั๊กอิน / โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เว็บบราวเซอร์ นั้นคืออะไร

Google Chrome เชื่อว่าหลายๆ ท่านนั้นน่าจะใช้เบราว์เซอร์หลักเป็น Chrome สะเป็นส่วนใหญ่ โดย Chrome เวอร์ชัน 62 ที่จะอัพเดทในช่วงตุลาคมนี้นั้นอาจจะทำให้ใครหลายๆ คนไม่ค่อยพอใจเท่าไรนักครับเนื่องจากว่า ในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือ incognito…

Continue Reading...

ซอฟแวร์ / แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ / ปลั๊กอิน / โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประวัติความเป็นมา “คอมพิวเตอร์” นั้นคืออะไร

คอมพิวเตอร์ หรือในภาษาไทยว่า คณิตกรณ์ เป็นเครื่องจักรแบบสั่งการได้ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกับลำดับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยอนุกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพร้อม ส่งผลให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาได้มากมาย คอมพิวเตอร์ ถูกประดิษฐ์ออกมาให้ประกอบไปด้วยความจำรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูล อย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีหน้าที่ดำเนินการคำนวณเกี่ยวกับตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และส่วนควบคุมที่ใช้เปลี่ยนแปลงลำดับของตัวดำเนินการโดยยึดสารสนเทศที่ถูกเก็บไว้เป็นหลัก อุปกรณ์เหล่านี้จะยอมให้นำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก…

Continue Reading...