เพราะอะไรสินเชื่อถึงไม่ผ่านอนุมัติ

ถึงจะมีสถาบันทางการเงินหลากหลายที่ให้บริการกู้ สินเชื่อธุรกิจ กับผู้ประกอบการทางธุรกิจนั้น แต่ก็มีผู้ประกอบการมากมายที่ “ไม่ได้รับการอนุมัติ” จากสถาบันทางการเงินนั้นๆที่ยื่นขอสินเชื่อธุรกิจไป ซึ่งการไม่ปล่อยการอนุมัติสินเชื่อนั้นผู้ประกอบธุรกิจหลายท่านอาจจะเกิดความสงสัยก็เป็นได้ว่าเพราะอะไร การยื่นเรื่องขอสินเชื่อธุรกิจของตนเองนั้นจึงไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันทางการเงินที่ได้ยื่นเรื่องไป

การขอสินเชื่อธุรกิจ นั้นสถาบันทางการเงินต่างๆนั้นจำเป็นต้องขอเรียดดูประวัติย้อนหลังทั้งของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเอง และประวัติย้อนหลังหรือแผนการดำเนินงานทางธุรกิจนั้น เพื่อความเชื่อถือได้ของผู้ยื่นเรื่องขอสินเชื่อธุรกิจ เพื่อนำไปหมุนเวียนเงินทุน หรือนำไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่ทางธนาคารต้องการก็เพื่อเป็นหลักฐานทางความมั่นคงในธุรกิจของท่านเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระเงินตามแต่ละเดือน

การที่เราไม่มีหลักทรัพย์มาเป็นเครื่องมือในการค้ำประกัน ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญลำดับแรกๆเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าธุรกิจของท่านอาจจะกำลังไปได้สวยเลยทีเดียว แต่การที่ท่านไม่มีหลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกันในการขอกู้สินเชื่อธุรกิจนั้นเป็นเรื่องของทางกฎหมาย เนื่องจากการปล่อยอนุมัติสินเชื่อธุรกิจออกไปอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับเงินฝากของกลุ่มบุคคลทั่วไป และพนักงานที่ปล่อยอนุมัติไปอาจจะเรียกว่าทำผิดกฎหมายก็ว่าได้ ดังนั้นธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่างๆจึงจำเป็นต้องขอหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการการเกิดภาวะหนี้สูญ

ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ก็ถือว่าเป็นที่สำคัญพอๆกับหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยก็ว่าได้ ประสบการณ์ของผู้กู้สินเชื่อธุรกิจนั้นมีความจำเป็นมาก เนื่องจากการยื่นเรื่องขอสินเชื่อธุรกิจนั้นผู้ที่ประกอบธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีแผนงานของธุรกิจ รวมไปถึงที่มาของรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจนั้นๆ เมื่อไม่มีประสบการณ์ก็ไม่มีที่มาของข้อมูลเหล่านั้น ทำให้ทั้งตัวผู้ประกอบการเอง หรือทั้งธุรกิจนั้นไม่มีความมั่นคงและไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินเชื่อธุรกิจที่อนุมัติไปนั้นเสี่ยงกับการเกิดหนี้สูญได้ง่ายมาก

การทำงานแบบไม่มีระบบ ก็อยู่ในความเสี่ยงของการปล่อยอนุมัติเงินกู้สินเชื่อธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจนั้นจำเป็นต้องรู้จักที่มา-ที่ไปของรายรับ-รายจ่าย เพื่อความเป็นระบบของธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจที่ขอกู้สินเชื่อธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดไหน ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ยิ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วนั้นยิ่งจำเป็นที่จะต้องมีระบบแบบแผนของธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ โดยสถาบันทางการเงินทั้งหลายนั้นจะมุ่งไปทางรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจเนื่องจากเป็นการยืนยันได้ว่าผู้ที่ขอกู้สินเชื่อธุรกิจนั้นสามารถที่จะดำเนินการชำระเงินได้ตามกำหนดหรือไม่