เทคนิคง่ายๆให้กู้ผ่าน

ปัจจุบันการหาเงินทุนในการที่จะสร้างธุรกิจเล็กๆนั้นสามารถหาได้ไม่อยากเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากการขอสินเชื่อSMEมีไว้เพื่อผู้ที่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนพอที่จะสร้างรายได้ได้ โดยผู้ที่ปล่อยสินเชื่อSMEให้กับผู้ที่ต้องการจะกู้นั้นคือสถาบันทางการเงิน ปัจจุบันทุกสถาบันทางการเงินนั้นมีสินเชื่อSMEให้ผู้ที่ต้องการกู้แทบจะทุกสถาบันเลยก็ว่าได้ หลายคนที่ใช้สินเชื่อSMEเพื่อที่จะนำเงินที่ได้มานั้นขยายธุรกิจของตัวเองจึงนำสินเชื่อSMEที่ได้นั้นมาช่วยหมุนเวียนให้การเงินภายในธุรกิจนั้นไหลและมีสภาพคล่องตัวมากที่สุด

“SME” คือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งสินเชื่อSMEนั้นก็คือสินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางนั่นเอง แต่สถาบันทางการเงินที่ปล่อยสินเชื่อSMEนั้นก็ไม่ได้อนุมัติให้กับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อSMEได้ทุกคน นั่นหมายความว่าสถาบันทางการเงินต่างๆนั้นมีมาตรการของการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อSME ซึ่งการพิจารณาการอนุมัตินั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อมูล หรือเอกสารประกอบการขอกู้ของเรานั้น และเอกสารเหล่านั้นที่เรานำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครนั้นคือประวัติของเราและประวัติย้อนหลังของเรานั่นเอง ซึ่งข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอกู้สินเชื่อSMEนั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด

  • ธุรกิจของท่านต้องกำลังเป็นได้ไปสวย ปกติแล้วสถาบันทางการเงินแต่ละที่นั้นมักจะปล่อยอนุมัติการขอกู้ให้กับธุรกิจที่มีการดำเนินการทางธุรกิจไปบ้างแล้ว ในส่วนใหญ่นั้นควรมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจนั้นๆเป็นระยะเวลา 2 ขึ้นไปโดยประมาณ
  • การที่มีแผนของธุรกิจที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ช่วยในการพิจารณาของปล่อยอนุมัติได้ดี เนื่องจากการคำนวณ การร่างแผนธุรกิจคร่าวๆนั้นสามารถทำให้สามารถทราบข้อมูลของธุรกิจและสามารถมองไปถึงองค์รวมของธุรกิจได้ดีและสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของธุรกิจนั้นๆอีกด้วย
  • รายรับรายจ่ายของธุรกิจ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการยื่นขอสินเชื่อSME ซึ่งทางสถาบันทางการเงินนั้นๆสามารถที่จะเรียกย้อนดูรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจ โดยรายรับ-รายจ่ายนั้นต้องตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารการยื่นขอสินเชื่อSME ซึ่งการจัดการบัญชีไว้อย่างชัดเจนนั้นย่อมเป็นผลดีกับธุรกิจเอง
  • วางแผนการใช้เงินสินเชื่อSME ว่าต้องการที่จะนำเงินที่ได้จากการขอสินเชื่อSMEนี้ไปเพื่อที่จะต้องการทำอะไร หรือต้องการที่ขยายธุรกิจในส่วนไหน โดยสินเชื่อSMEนั้นแบ่งออกเป็น เงินทุนสำหรับการขยายสถานที่ประกอบการ หรือนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจของท่านเอง
  • ธุรกิจของท่านควรมีประวัติการใช้เงินที่โปร่งใส เนื่องจากเพื่อป้องกันการผิดนัดในการชำระหนี้ในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโรนั่นเอง