ระบบการทำงาน และหลักการทำงานทำงานของกล้องวงจรปิด

ในเมื่อเราสามารถป้องกันได้ เหตุใดเราจึงไม่ทำ โดยเหตุผลง่ายๆนี้ ผู้คนจึงหันมาติดกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยป้องกัน สอดส่องดูแล สถานที่ที่คุณรัก  สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานก็ยังคงไม่เข้าใจระบบการทำงานของกล้องวงจรปิด วันนี้เราจึงจะมาพูดระบบกล้องวงจรปิดกัน

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%944

ระบบกล้องวงจรปิด จะมีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นัก จะมีอุปกรณ์ในระบบการทำงานเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น  ดังต่อไปนี้

  1. กล้อง  ที่จะคอยมองภาพ ทำหน้าที่เหมือนพนักงานหน้าร้าน ที่จะคอยต้อนรับขับสู้ เมื่อมีอะไรผ่านเข้ามา ก็จะจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง กล้องจะเป็นตัวแปลสำคัญสำหรับการจับภาพ หากกล้องไม่สามารถทำงานได้ ระบบและอุปกรณ์ที่เหลือก็จะไม่สามารถทำงานได้  กล้องจะทำหน้าที่จับภาพ ดังนั้น หากกล้องหันไปในจุดที่ไม่เหมาะสม ภาพที่ได้มา ก็จะไม่สามารถบันทึกอะไรได้เลย
  2. สายส่งสัญญาณภาพ  จะเป็นอุปกรณ์ทีติดกับกล้อง ทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพไปยังเครื่องบันทึก แต่ ณ ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบของกล้องวงจรปิดให้ใช้งานแบบไร้สายได้แล้ว แต่อาจจะมีราคาแพงกว่าแบบมีสาย
  3. เครื่องบันทึกภาพ จะเป็นการเก็บบันทึกภาพที่ได้จากการจับภาพของกล้องวงจรปิด แล้วส่งมาตามสายส่งสัญญาณภาพ  ความจุในการบันทึกจะมีขนาดไม่เท่ากัน แล้วแต่ผู้ใช้งาน  ว่าจะต้องการเก็บบันทึกภาพและวีดีโอนั้นนานกี่วัน แต่สำหรับเครื่องบันทึกจะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สามารถลบบันทึกเก่าๆแบบอัตโนมัติ  ตัวอย่างเช่น เมื่อครบ 9 วัน ระบบจะลบวันที่หนึ่งออกไปเป็นต้น เพราะ ส่วนใหญ่แล้วเวลาเกินเหตุการณ์ต่างๆ ผู้ใช้งานหรือเจ้าของจะรู้ตัวภายใน 1 วัน ก็จะเปิดกล้องวงจรปิดดูทันที
  4. จอแสดงภาพ  จะเป็นอุปกรณ์สุดท้ายสำหรับการใช้งาน แต่เราไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ เพราะ เราไม่ได้ต้องการจะดูภาพจากบันทึกทุกวัน  หรือ หากใครต้องการดูภาพบันทึกทุกวันก็จะต้องซื้อจอแสดงภาพไว้ จอแสดงภาพจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก  ทำหน้าที่ดึงภาพที่เก็บบันทึกได้ขึ้นมาดู  ซึ่งการดูภาพย้อนกลับไปนั้น จะขึ้นอยู่กับว่า เครื่องบันทึกนั้นสามารถบันทึกได้กี่วัน กี่ชั่วโมง ด้วย

โดยหลักการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด จะมีอุปกรณ์หลักเพียง 4 อุปกรณ์คือ กล้อง คอยจับภาพ แล้วส่งตามสายส่งสัญญาณ ไปยังเครื่องบันทึก แล้วแสดงผลไปที่จอแสดงผล  นี้คือ ระบบกล้องวงจรปิดแบบมีสาย  และสำหรับระบบกล้องวงจรปิด ณ ปัจจุบัน จะมีการใช้งานแบบไร้สาย  รวมไปถึงสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ real time อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมกล้องวงจรปิดเชียงใหม่.net